Ημερήσια αρχεία: 16 Απριλίου, 2020

1 άρθρο

Το COVID-19 ανατρέπει τις συνήθειες στην αγορά καλλυντικών

Μια ενδιαφέρουσα έρευνα της Mintel , σκιαγραφεί καταλυτικές, ενδεχομένως, αλλαγές στις προτιμήσεις των πολιτών στην αγορά καλλυντικών προϊόντων. Η αυξημένη εστίαση στην καθαριότητα , επηρεάζει […]