Ημερήσια αρχεία: 14 Μαΐου 2020

1 άρθρο

Ο ρόλος των ουδετερόφιλων στον αποικισμό από S. aureus στο δέρμα

Μελέτη δείχνει, πως ο αποικισμός του δέρματος με σταφυλόκοκκο S. aureus, ενισχύεται από την αλληλεπίδραση του με ουδετερόφιλα . Το ανθρώπινο δέρμα κατοικείται από ένα […]