Ημερήσια αρχεία: 27 Μαΐου, 2020

1 άρθρο

Δερματικές εκδηλώσεις της νόσου του COVID ‐19

Ανασκόπηση μελετών Όπως συμβαίνει και με τα άλλα συμπτώματα της νόσου από μόλυνση από κορωναϊό , ετσι και τα δερματικά συμπτώματα,βρίσκονται ακόμα στο πρώιμο στάδιο […]