Ημερήσια αρχεία: 6 Σεπτεμβρίου, 2020

1 άρθρο

‘Made in USA’ – Νέα κριτήρια ετικέτας προέλευσης

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών (FTC) ,εισηγείται τροποποίηση του κανονισμού ως προς τα ποια προϊόντα θα λαμβάνουν το σήμα αμερικανικής προέλευσης Σύμφωνα μετα […]