Ημερήσια αρχεία: 29 Οκτωβρίου, 2020

1 άρθρο

Ο ρόλος των καταναλωτών στην κυκλική οικονομία

Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπή ς (ΕΟΚΕ) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το 2015 ένα σχέδιο δράσης για να στηρίξει την επιτάχυνση της μετάβασης […]