Ημερήσια αρχεία: 17 Νοεμβρίου 2020

1 άρθρο

Ο ρόλος της γήρανσης των κυττάρων στις μεταστάσεις

Μια προκλινική μελέτη αποκαλύπτει το ρόλο της γήρανσης των κυττάρων στο σχηματισμό μεταστάσεων Τα γηρασμένα κύτταρα ευνοούν τις μεταστάσεις Μετά από συγκεκριμένες θεραπείες, τα γηράσκοντα […]