Ημερήσια αρχεία: 2 Απριλίου, 2021

1 άρθρο

Παράγοντες κινδύνου & πρόληψη βαριάς μορφής κυτταρίτιδας

Μελέτες καταδεικνύουν τη σημασία του ελέγχου του χρόνιου οιδήματος στην πρόληψη κυτταρίτιδας βαριάς μορφής΄. Οι συγγραφείς συστήνουν να δίδεται επαρκής προσοχή στη θεραπεία παραγόντων κινδύνου, […]