Ημερήσια αρχεία: 22 Ιουλίου, 2021

1 άρθρο

Εφαρμοσμένη βιοτεχνολογία στα καλλυντικά

Βιοτεχνολογία χαρακτηρίζεται η τεχνολογία των βιολογικών διεργασιών, με χρήση κυρίως μικροοργανισμών, και προϊόντων επεξεργασιών όπως ένζυμα, δευτερογενείς μεταβολίτες και αντισώματα, για την παραγωγή χρήσιμων ή […]