Ημερήσια αρχεία: 22 Νοεμβρίου 2021

1 άρθρο

Κατανοώντας τις επαγγελματικές ασθένειες δέρματος

Προδημοσίευση για το επερχόμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα “Υπηρεσίες Αισθητικής & Πρότυπα”* Θεματική ενότητα: Εκπαίδευση επαγγελματιών ινστιτούτων αισθητικής σε θέματα υγιεινής & ασφάλειας με χρήση διαδραστικής τηλε-εκπαίδευσης […]