Ημερήσια αρχεία: 27 Απριλίου 2022

1 άρθρο

Εναλλακτικές μέθοδοι για πρότυπα SPF

Απο το 2025 τα υπάρχοντα πρότυπα για τους δείκτες αντηλιακής προστασίας αντικαθίστανται από ένα νέο πρότυπο που θα έχει διαμορφωθεί στην βάση εναλλακτικών μεθόδων Μέχρι […]