Ημερήσια αρχεία: 23 Νοεμβρίου 2022

1 άρθρο

COSMÉTOSCIENCES: Ενα μοναδικό ερευνητικό πρόγραμμα καλλυντικών στην Ευρώπη

Η γαλλική βιομηχανία καλλυντικών αναπτύσει ειδικές τομεακές ερευνητικές πρωτοβουλίες με στόχο τα καλλυντικά, τις συμπράξεις δημόσιου/ιδιωτικού τομέα και τη μεταφορά τεχνολογίας Το 2021, η Γαλλία […]