Ημερήσια αρχεία: 18 Ιανουαρίου 2023

1 άρθρο

Γνωμοδότηση για τον υδροξυαπατίτη (nano)

SCCS – Προκαταρκτική γνωμοδότηση ανοικτή για σχόλια σχετικά με τον υδροξυαπατίτη (νανο) – Προθεσμία: 1 Μαρτίου 2023 Ο υδροξυαπατίτης (Hydroxyapatite) είναι ένα συστατικό που χρησιμοποιείται […]