Επαγγελματική Νομοθεσία

21 posts

Επαγγελματική νομοθεσία για τον κλάδο ομορφιάς & ευεξίας . Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος/ επιχείρησης ,υγειονομικές προδιαγραφές ,ισοτομίες