Επαγγελματική Νομοθεσία

22 posts

Επαγγελματική νομοθεσία για τον κλάδο ομορφιάς & ευεξίας . Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος/ επιχείρησης ,υγειονομικές προδιαγραφές ,ισοτομίες