Ευρώπη

171 άρθρα

H “Πράσινη Ανάπτυξη” προκαλεί ανησυχίες στην βιομηχανία καλλυντικών

Η στρατηγική της ΕΕ για την αειφορία ενδεχομένως θα φέρει αλλαγές στο Κανονιστικό Πλαίσιο για τα Καλλυντικά Κατά την εκτίμηση της ένωσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας […]

Διαβούλευση για το φίλτρο UV HAA299

Αίτηση της βιομηχανίας καλλυντικών προς την SCCS, για αξιολόγηση των νέων δεδομένων για το αντηλιακό φίλτρο HAA299 Το HAA299 είναι ένα καλλυντικό συστατικό που χρησιμοποιείται […]