Ευρώπη

156 άρθρα

Ευρωπαϊκή γραφειοκρατία & πειράματα με ζώα

Ο Κανονισμός καλλυντικών απαγορεύει την κυκλοφορία συστατικών που έχουν πραγματοποιηθεί πειράματα με ζώα όμως .. ο Κανονισμός REACH τα επιτρέπει!! Δύο ταυτόσημες αποφάσεις του Συμβουλίου […]

Έκθεση προόδου για εναλλακτικά των ζώων πειράματα

«Ο δρόμος για την αξιολόγηση της ασφάλειας των καλλυντικών για την ανθρώπινη υγεία στην ΕΕ -» Αυτό είναι το θέμα της ετήσιας έκθεσης τοξικολογίας της […]

Προσταγλανδίνες και η χρήση τους στα καλλυντικά

Ανοικτή πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , για συγκέντρωση δεδομένων σχετικά με τις προσταγλανδίνες που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα ανάπτυξης βλεφαρίδων . Οι προσταγλανδίνες ( prostaglandin, PG), […]

Ανοικτή πρόσβαση στις λίστες ενδοκρινικών διαταρακτών

Μια πρωτοβουλία κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μια νέα ιστοσελίδα που παρουσιάζει καταλόγους αναγνωρισμένων και πιθανών ενδοκρινικών διαταραχών ((EDs)) εντός της ΕΕ ξεκινά με κοινή […]