Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Σχέση λιποιδήματος και κυτταρίτιδας

Είναι η Αισθητική Κυτταρίτιδα ένας Επιβαρυντικός Παράγοντας για την Περίμετρο των Άκρων;
Κεντρικά σημεία μελέτης Godoy που δημοσιεύτηκε το 2013. και συσχετίζει την κυτταρίτιδα με το λιποίδημα 

Η πρώτη περιγραφή του λιποιδηματος έγινε το 1940 από τους Allen και Hines, οι οποίοι το χαρακτήρισαν ως ανώμαλη εναπόθεση λιπώδους ιστού στα κάτω άκρα με τη συμμετοχή των ποδιών που επηρεάζουν τις γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό της νόσου .

Κάποια χαρακτηριστικά αυτής της φυσικής κατάστασης είναι η εναπόθεση υπερβολικού λίπους στα πόδια (που περιγράφεται κλασικά ως σχήμα “αιγυπτιακής στήλης”)

Μια ιστολογική ανάλυση δείχνει πολλαπλασιασμό προγονικών κυττάρων προερχόμενων από λιπώδη ιστό και αύξησης της αδιπογένεσης .

   Ο όρος αδιπογένεση  "adipogenesis"  αναφέρεται στη δυναμική διαδικασία κατά τη  διαφοροποίηση των λιποκυττάρων και την ανάπτυξη του λιπώδους  ιστού .  

Η κυτταρίτιδα χαρακτηρίζεται από συσσώρευση υγρών στην διάμετρο των κυττάρων ,με εξέλιξη σε μεταγενέστερες φάσεις που υποδηλώνουν αύξηση των συγκεντρώσεων ουσιών , με αποτέλεσμα τοπικές αντιδράσεις σε αυτές τις ουσίες.

Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να αποδειχθεί η μείωση των περιμετρικών μετρήσεων σε ασθενείς με λιποίδημα και κυτταρίτιδα.

Βάσεις δεδομένων για την λεμφική μάλαξη

Κέντρο Γνώσης

Η μελέτη καταδεικνύει ότι η αισθητική κυτταρίτιδα αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα στην περίμετρο των ποδιών και της κοιλιάς σε ασθενείς με λιποίδημα.

Η θεραπεία οποιασδήποτε ασθένειας πρέπει να εξετάσει τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξή της.

Ως υπόθεση παθοφυσιολογίας, ο Godoy πρότεινε ότι το λεμφικό σύστημα εμπλέκεται στην εξέλιξη της κυτταρίτιδας
Ως εκ τούτου, η κυτταρίτιδα μπορεί να αποτελέσει επιβαρυντικό παράγοντα για την αύξηση της περιμέτρου των ποδιών και της κοιλιάς των ασθενών με λιποίδημα, ενώ, μια υποδεικνυόμενη θεραπεία είναι η διέγερση του λεμφικού συστήματος .

REFERENCES:Jose Maria Pereira de Godoy, Stelamarys Barufi,1 and Maria de Fátima Guerreiro Godoy (2013)  
Lipedema: Is Aesthetic Cellulite an Aggravating Factor for Limb Perimeter?