Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Η Βιβλιοθήκη της Ρεφλεξολογίας

1.Επιμορφωτικό πρόγραμμα

Το πρόγραμμα είναι παρόμοιο με αυτό της αντίστοιχης ψηφιακής τάξης. (περιέχει οπτικοακουστικό υλικό και ασκήσεις αξιολόγησης ) όμως η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι αυτή της αυτομόρφωσης . Δεν υπάρχει συμμετοχή εκπαιδευτικών ούτε πραγματοποιείται τελικός διαγωνισμός αξιολόγησης και δεν χορηγείται και αντίστοιχη βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος .

Τέλος δεν υπάρχει περιορισμός χρόνου μελέτης της ύλης ..

Θεματικές ενότητες :
  • Εισαγωγικά /ιστορικά στοιχεία
  • Φιλοσοφική βάση
  • Θεωρητική βάση
  • Αρχές άσκησης ρεφλεξολογίας
  • Εφαρμογές

2.Επί πλέον υποστηρικτικά υλικά

Κέντρο Γνώσης

Η ύλη της ενημερώνεται διαρκώς  με νέα δεδομένα κυρίως σε  επιστημονικά ευρήματα 
Ανοικτή πρόσβαση  

Ρεφλεξολογικοί χάρτες

-Αναλυτική παρουσίαση σε χάρτες (κυρίως) πελμάτων και σύνδεση με τα αντανακλαστικά σημεία
-Πρόσβαση σε Εφαρμογή με τρισδιάστατους χάρτες και βίντεο (αγγλόφωνα)

Προϋπόθεση πρόσβασης

Εγγραφή στην ομάδα των συνδρομητών μας
Αίτηση εγγραφής ή συμμετοχής στο πρόγραμμα

Συνδεθείτε μαζί μας

Δείτε τις προϋποθέσεις