Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Η Βιβλιοθήκη της Αρωματοθεραπείας

Το πρόγραμμα είναι παρόμοιο με αυτό της αντίστοιχης ψηφιακής τάξης. (περιέχει οπτικοακουστικό υλικό και ασκήσεις αξιολόγησης ) όμως η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι αυτή της αυτομόρφωσης . Δεν υπάρχει συμμετοχή εκπαιδευτικών ούτε πραγματοποιείται τελικός διαγωνισμός αξιολόγησης και δεν χορηγείται και αντίστοιχη βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος .

Τέλος δεν υπάρχει περιορισμός χρόνου μελέτης της ύλης ..

1.Επιμορφωτικό πρόγραμμα

Θεματικές ενότητες :

 • Φυτολογία Α/Φ Φυτών
 • Αιθέρια έλαια
 • Ελαια βάσης
 • Αισθητική Αρωματοθεραπεία
Υλικό θεματικών ενοτήτων :
Ενημερωτικά βίντεο , εκπαιδευτικό υλικό σε αρχεία pdf, word, excel , powerpoint
Ασκήσεις, ερωτήσεις κατανόησης-αυτο -αξιολόγησης

2.Επί πλέον υποστηρικτικά υλικά

Κέντρο Γνώσης

Η ύλη της ενημερώνεται διαρκώς με νέα δεδομένα κυρίως σε επιστημονικά ευρήματα Ανοικτή πρόσβαση 

Περιεχόμενα Online Σεμιναρίων

Υλικά απο το διαδραστικό πρόγραμμα Καλοκαίρι 2020

Οδηγός Αρωματικών φυτών /Αιθέριων ελαίων

Το προφίλ αρωματικών φυτών /αιθερίων ελαίων που παρουσιάζονται στο πρόγραμμα.Ο οδηγός ανανεώνεται διαρκώς  στην βάση των πρόσφατων επιστημονικών ευρημάτων. 

Προϋπόθεση πρόσβασης

Εγγραφή στην ομάδα των συνδρομητών μας
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  Συνδεθείτε μαζί μας

  Δείτε τις προϋποθέσεις