Εργαστήριο Δερματοστιξίας

Προϋποθέσεις ίδρυσης  &  Λειτουργίας

Αριθ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.21172/03 (ΦΕΚ Β 306/14-3-03) : Περί υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας εργαστηρίων δερματοστιξίας τατουάζ tattoo.

Κεφάλαιο  Ι

Άρθρο 1 Ορισμοί.
1. Δερματοστιξία (τατουάζ) είναι η τέχνη της δια χαράξεως ανεξίτηλης μόνιμης δημιουργίας διαφόρων σχεδίων, όπως παραστάσεις, σύμβολα, σημεία κ.λ.π., πάνω στο ανθρώπινο δέρμα.
2. Δερματοστικτοποιός είναι ο επαγγελματίας, που αποκλειστικά σε επαγγελματικό χώρο δημιουργεί μέσω ειδικού μηχανήματος ανεξίτηλα μόνιμα σχέδια, όπως παραστάσεις, σύμβολα, σημεία κ.λ.π., πάνω στο ανθρώπινο δέρμα.
3. Δερματοστίκτης είναι το ειδικό μηχάνημα, που λειτουργεί με ηλεκτρισμό, και μέσω αυτού ο επαγγελματίας δερματοστικτοποιός χαράζει και δημιουργεί ανεξίτηλαμόνιμα σχέδια, όπως παραστάσεις, σύμβολα, σημεία κ.λ.π., πάνω στο ανθρώπινο δέρμα.
4. Εργαστήριο δερματοστιξίας είναι ο ενιαίος και ανεξάρτητος επαγγελματικός χώρος, που διαθέτει την απαραίτητη υποδομή, όπως εγκαταστάσεις, συσκευές, εργαλεία και υλικά, ώστε ο επαγγελματίας δερματοστικτοποιός να πραγματοποιεί τη δερματοστιξία.
5. Δερματοστίκτης (κεφαλή δερματοστιξίας ή μηχανή τατουάζ) είναι το βασικό εργαλείο στη διαδικασία της δερματοστιξίας, στο οποίο εφαρμόζονται οι λαβές, οι μεταλλικές μπάρες των βελόνων και οι βελόνες. Η κατασκευή του θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να επιτυγχάνονται σχεδόν ανεπαίσθητες πολλαπλές επιδερμικές διεισδύσεις ανά δευτερόλεπτο, χωρίς να προσβάλλεται το χόριο και υποδόριο στρώμα του ανθρώπινου δέρματος.
6. Λαβές δερματοστίκτη: εφαρμόζουν βιδωτά στον δερματοστίκτη και σε αυτές εισάγονται οι μπάρες βελονών. Είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και μετά από κάθε χρήση υποχρεωτικά απολυμαίνονται στην συσκευή υπερήχων και κατόπιν αποστειρώνονται στον κλίβανο.
7. Μπάρες βελονών. Αφού ολοκληρωθεί ένα σχέδιο δερματοστιξίας, αποσπάται το ενιαίο σώμα βελονών από τις μπάρες, και στη συνέχεια οι μπάρες υποχρεωτικά καθαρίζονται στην συσκευή υπερήχων και αποστειρώνονται στον κλίβανο.
8. Βελόνες είναι ειδικές μεταλλικές ανοξείδωτες βελόνες για δερματοστίξια μίας χρήσης. Κολλούνται με κολλητήρι αρχικά μεταξύ τους εφαρμοζόμενες σε καλούπι βελονών και ανάλογα με το τμήμα του σχεδίου δερματοστίξιας, (π.χ.τρείς βελόνες για περίγραμμα σχεδίου, πέντε βελόνες για σκιές, επτά βελόνες για γέμισμα), και κατόπιν το ενιαίο σώμα βελονών κολλείται στην ανοξείδωτη μεταλλική μπάρα, αφού εφαρμοσθούν βελόνες και μπάρα σε ειδικό καλούπι για μπάρες, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης ευθυγράμμιση μπάρας και βελoνών. Κάθε ενιαίο σώμα βελονών πριν τη χρήσή του απολυμαίνεται και αποστειρώνεται. Μετά την χρήση οι βελόνες αποσπόμενες από τις μπάρες, αχρηστεύονται και απορρίπτονται στο ειδικό δοχείο.
9. Τροφοδοτικό παρέχει ρεύμα στο δερματοστίκτη, μέσω καλωδίου καλυμμένου με υλικό μίας χρήσης, που δεν έρχονται σε επαφή με τον πελάτη.
10. Πετάλι και καλώδιο δερματοστίκτη μέσω αυτών τροφοδοτείται ο δερματοστίκτης με ρεύμα και δεν έρχονται σε επαφή με τον πελάτη.
11. Συσκευή καθαρισμού υπερήχων: Στην συσκευή αυτή και πριν την αποστείρωση κλιβάνου απολυμαίνονται (αφού προηγουμένως έχουν βουρτσισθεί με αντιβακτηριακό σαπούνι και ξεπλυθεί με ζεστό νερό) εμβαπτιζόμενες σε ειδικό χημικό υγρό υπερήχων αφ’ ενός οι καινούργιες βελόνες από τα υπολείμματα της διαδικασίας κολλήσεως, και αφ’ετέρου οι χρησιμοποιημένες λαβές και μπάρες από τα υπολείμματα χρωμάτων. Τα προς απολύμανση υλικά εργαλεία παραμένουν στην εν λειτουργία συσκευή στους 60 ο C (βαθμούς Κελσίου) για περισσότερο από τριάντα (30′) λεπτά της ώρας. Κατόπιν τα απολυμανθέντα εργαλεία τοποθετούνται κάτω από τρεχούμενο νερό, ώστε να απομακρυνθούν τα υπολείμματα του χημικού υγρού.
12. Αποστειρωτής (κλίβανος) επαγγελματικός: ο κλίβανος χρησιμοποιείται για να αποστειρωθούν οι λαβές του δερματοστίκτη και οι μπάρες βελονών, που έρχονται σε επαφή με τον πελάτη, καθώς και για την αποστείρωση του ενιαίου σώματος βελονών μιας χρήσης.
Οι χρησιμοποιούμενοι αποστειρωτές (κλίβανοι) μπορεί να είναι:
α) ξηρού τύπου: Τα προς αποστείρωση εργαλεία παραμένουν στον ενεργοποιημένο για εκατόν είκοσι (120΄) λεπτά της ώρας αποστειρωτή στους 180 ο C.
β) υγρού τύπου: Τα προς αποστείρωση εργαλεία προεσωκλείονται σε ειδικά φακελλάκια μιας χρήσης και κατόπιν τοποθετούνται εντός του κλιβάνου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές χρήσης του, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης αποστείρωση.
γ) αποστειρωτές άλλων τύπων, που με τη χρήση τους, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τους, επιτυγχάνεται πλήρης αποστείρωση.
13. Πάγκος εργασίας: είναι ένας επίπεδος και λείος πάγκος και πάνω σ΄ αυτόν τοποθετείται ειδικό φύλλο μίας χρήσης, που από την όψη επαφής του με τον πάγκο είναι πλαστικό και από την άλλη όψη είναι χάρτινο. Πάνω στο φύλλο αυτό τοποθετούνται τα υλικά και τα εργαλεία κατά την εκτέλεση της δερματοστιξίας. Ο πάγκος υποστηρίζεται από αυτόνομο ρυθμιζόμενο φωτισμό.
14. Ψεκαστήρας: στον οποίο τοποθετείται αποστειρωμένο (μετά από βρασμό) νερό και είναι τοποθετημένος στον πάγκο εργασίας δίπλα στον δερματοστικτοποιό για να ψεκάζεται, όποτε απαιτείται, η επιφάνεια του σώματος, στην οποία πραγματοποιείται η δερματοστιξία. Ο ψεκαστήρας μετά από χρήση καλύπτεται από υλικό μίας χρήσης.
15. Υγρό απολύμανσης επιφανειών: χρησιμεύει για την απολύμανση των επιφανειών εργασίας.
16. Κάδος απορριμμάτων: είναι ανοξείδωτος και εφοδιασμένος πάντοτε με σακούλα απορριμμάτων. Διαθέτει πετάλι ποδιού, που ρυθμίζει το άνοιγμα και το κλείσιμο του. Βρίσκεται δίπλα στον δερματοστικτοποιό για την απόρριψη χαρτιών και άλλων υλικών μίας χρήσης (εκτός από τις χρησιμοποιημένες βελόνες μιας χρήσης, που απορρίπτονται στο ειδικό δοχείο).
17. Δοχείο απόρριψης βελονών μιας χρήσης: είναι ειδικό δοχείο, που προειδοποιεί για το περιεχόμενό του. Σε αυτό απορρίπτονται οι χρησιμοποιημένες βελόνες, και κατόπιν αποστέλλεται στο πλησιέστερο νοσοκομείο, ή σε άλλη περίπτωση στο πλησιέστερο εργαστήριο ή φαρμακείο, που εξυπηρετείται από νοσοκομείο για την απόρριψη ιατρικής φύσεως απορριμμάτων.
18. Καλάϊ ανοξείδωτο: χρησιμεύει στη διαδικασία συγκόλλησης των βελονών.
19. Μεγενθυτικός φακός: χρησιμεύει για την παρατήρηση της διαδικασίας κόλλησης και του ευθύγραμμου αποτελέσματός της.
20. Πλαστικά καπάκια, σπάτουλες, ξυραφάκια, γάντια στάμπες μιας χρήσης.
α) Πλαστικά καπάκια μιας χρήσης: είναι μικρού μεγέθους, και σε κάθε ένα από αυτά τοποθετείται η απαραίτητη ποσότητα χρώματος, που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για ένα σχέδιο δερματοστιξίας (π.χ. για ένα σχέδιο που θα έχει τρία χρώματα, χρησιμοποιούμε τρία καπάκια). Όταν ολοκληρωθεί το σχέδιο τα καπάκια με την τυχόν υπολειπόμενη χρωστική απορρίπτονται.
β) Σπάτουλες μιας χρήσης: είναι μικρές ξύλινες σπάτουλες που χρησιμοποιούνται για την επάλειψη βαζελίνης (μη αρωματικής) στο δέρμα πριν τη δημιουργία ενός σχεδίου, και επουλωτικής αλοιφής μετά την δημιουργία του σχεδίου.
γ) Ξυραφάκια μιας χρήσης: χρησιμοποιούνται για την τοπική αποτρίχωση του σημείου, όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η δερματοστιξία.
δ) Γάντια μιας χρήσης: χρησιμοποιούνται από τον δερματοστικτοποιό κατά την διάρκεια της δημιουργίας του σχεδίου δερματοστιξίας. Τα γάντια θα αλλάζονται κάθε φορά που έρχονται σε επαφή με μη αποστειρωμένα υλικά και υλικά μίας χρήσης. Σημειώνεται ότι πριν την αρχή δημιουργίας ενός σχεδίου δερματοστιξίας, ο δερματοστικτοποιός πλένει καθαρά τα χέρια του μέχρι τους αγκώνες με αντισηπτικό σαπούνι.
ε) Στάμπες μιας χρήσης: χρησιμοποιούνται για την αποτύπωση του σχεδίου, που πρόκειται να δερματοστιχθεί στο επιλεγμένο σημείο του σώματος.
21. Καταπραϋντική καλλυντική αλοιφή: χρησιμοποιείται για την επάλειψη του σημείου, που μόλις έχει δερματοστιχθεί, και γίνεται με σπάτουλα μίας χρήσης.

Άρθρο 2 Χρώματα Βαφές
Τα χρησιμοποιούμενα στα εργαστήρια δερματοστιξίας χρώματα και βαφές, θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταλληλότητας του αρμόδιου επίσημου Φορέα της Χώρας προέλευσής τους ή από σχετική βεβαίωση Κρατικού Φορέα, από την οποία θα προκύπτει ότι η επιχείρηση παρασκευής των προϊόντων αυτών λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες στη Χώρα προέλευσης διατάξεις.
Κεφάλαιο  ΙΙ

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου δερματοστιξίας, Δικαιολογητικά Σχεδιαγράμματα, Διαδικασία χορήγησης της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας Βιβλία Υγειονομικών Επιθεωρήσεων Βιβλιάρια υγείας.

Άρθρο 3 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου δερματοστιξίας.
1. Για την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων δερματοστιξίας, απαιτείται άδεια του οικείου Ο.Τ.Α. (Δήμου ή Κοινότητας), χορηγούμενη με σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, ότι πληρούνται οι όροι της παρούσας και της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής υγειονομικής νομοθεσίας.
2. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου δερματοστιξίας χορηγείται σε φυσικό ή σε νομικό πρόσωπο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6, της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, οι διατάξεις της οποίας έχουν εφαρμογή και για τα εργαστήρια δερματοστιξίας.
3. Για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας οι ενδιαφερόμενοι πρέπει απαραιτήτως να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Άρθρο 4 Δικαιολογητικά Σχεδιαγράμματα.
1. Για την απόκτηση της άδειας του προηγούμενου άρθρου ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στον οικείο Ο.Τ.Α. σχετική αίτηση, στην οποία επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά.
α) Σχεδιαγράμματα κάτοψης των χώρων του καταστήματος εργαστηρίου, σε τρία αντίτυπα, συντασσόμενα σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρ. 2 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 526/83 τ.Β΄).
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, σε χώρο του οποίου θα λειτουργήσει το εργαστήριο.
γ) Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας, από την οποία προκύπτει ότι ο χώρος, όπου θα λειτουργήσει το εργαστήριο, είναι χώρος κύριας χρήσεως προοριζόμενος για κατάστημα.
δ) Οποιοδήποτε, έγγραφο, από το οποίο θα αποδεικνύεται η κυριότητα ή μίσθωση από τον αιτούντα του ακινήτου, όπου θα λειτουργήσει το εργαστήριο.
ε) Το προβλεπόμενο από το άρθρο 13 του Α.Ν. 2520/40 παράβολο, όπως αναπροσαρμόσθηκε μεταγενέστερα.
στ) Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας, που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Νομοθεσία.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή, εν ελλείψει, ή σε περίπτωση αρνήσεως αυτού (του διαχειριστή), του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα λειτουργήσει το εργαστήριο, στην οποία θα φαίνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει αυτού η πλειοψηφία των ιδιοκτητών, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) επιτρέπει τη λειτουργία του συγκεκριμένου είδους καταστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7, του άρθρου 15, της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9, της Υ1β/6020/93 (ΦΕΚ 94/93 τ.Β΄) όμοιας.
η) Αν το κατάστημα πρόκειται να ιδρυθεί σε υπόγειο χώρο, την προβλεπόμενη από το άρθρο 15 παρ. 5 εδ β΄ της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης, υπεύθυνη δήλωση (του Ν. 1599/86) αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου.
θ) Βεβαίωση της Πολεοδομικής Υπηρεσίας ή του οικείου Ο.Τ.Α. για το επιτρεπόμενο ύψος καταστήματος σε οικοδομή, που αναγέρθηκε κατά το χρόνο που δεν ίσχυαν οι διατάξεις του Γ.Ο.Κ. (παράγρ. 2γ του άρθρου 51, της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης).
ι) Κάθε άλλο δικαιολογητικό, κατά την κρίση του οικείου Ο.Τ.Α., ως αρμόδιου για τον έλεγχο εφαρμογής άλλων Νομοθεσιών ή κατά την κρίση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, το οποίο θα διευκολύνει τον υγειονομικό έλεγχο.

Άρθρο 5 Διαδικασία χορήγησης της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας.
Ο. Ο.Τ.Α., διαβιβάζει στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία την αίτηση του ενδιαφερόμενου μαζί με όλα τα αναφερόμενα στο προηγούμενο άρθρο δικαιολογητικά.
Ακολούθως η Υγειονομική Υπηρεσία ενεργεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 8, του άρθρου 7, της Α1β/ 8577/83 Υγειονομικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, κατά περίπτωση, και στη συνέχεια εφαρμόζονται από τον οικείο Ο.Τ.Α. οι παράγραφοι 8 και 9, του ίδιου άρθρου αυτής.

Άρθρο 6. Βιβλία Υγειονομικών Επιθεωρήσεων
Σε κάθε εργαστήριο δερματοστιξίας θα υπάρχει Βιβλίο Υγειονομικών Επιθεωρήσεων ενιαίου τύπου, σύμφωνα με το άρθρο 12 της Α1β/8577/83 (Φ.Ε.Κ. 526/83 τ.Β΄) Υγειονομικής Διάταξης για να καταχωρούνται σ`αυτό οι διαπιστώσεις, που έγιναν κατά τον υγειονομικό έλεγχο (εγγραφές), σύμφωνα με το άρθρο 13 της ίδιας Διάταξης.

Άρθρο 7 Βιβλιάρια Υγείας προσωπικού
Όσοι ασκούν ή επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του δερματοστικτοποιού, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με Βιβλιάριο Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Α1β/ 8577/83 (Φ.Ε.Κ. 526/83 τ.Β΄) Υγειονομικής Διάταξης, όπως αντικαταστάθηκε με την 8405/29.10.92 (Φ.Ε.Κ. 665/ 92 τ.Β΄) Υγειονομική Διάταξη.
Γενικοί και ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των εργαστηρίων δερματοστιξίας.

Άρθρο 8 Γενικοί όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των εργαστηρίων δερματοστιξίας.
1. Οι Διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35 και 36, της Α1β/8577/83 (Φ.Ε.Κ. 526/83 τ.Β΄) Υγειονομικής Διάταξης, που αναφέρονται στους γενικούς όρους ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ισχύουν και για τα εργαστήρια δερματοστιξίας.
2. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία στον ίδιο χώρο ή η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο επικοινωνία των εργαστηρίων δερματοστιξίας με άλλες επιχειρήσεις καλωπισμού, υγειονομικού ή μη ενδιαφέροντος (πολυδύναμες μονάδες παροχής υπηρεσιών άσκησης, αισθητικής και δίαιτας γυμναστήρια κουρεία κομμωτήρια εργαστήρια αισθητικής κ.λπ.).

Άρθρο 9 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των εργαστηρίων δερματοστιξίας.
α) Χώροι του εργαστηρίου δερματοστιξίας. Για την εγκατάσταση των εργαστηρίων δερματοστιξίας απαιτείται χώρος επαρκής, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαραίτητες συνθήκες υγιεινής και άνετης εκτελέσεως των προβλεπομένων εργασιών, καθώς και της παραμονής των πελατών. Πάντως δεν θα είναι μικρότερος από το άθροισμα των επιβαλλόμενων, ως ελάχιστων, εμβαδών των απαραίτητων διαμερισμάτων, όπως αναλυτικά καθορίζονται παρακάτω:
1. Χώρος εργασίας. Ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δερματοστιξίας θα έχει εμβαδόν τουλάχιστον 15 τ.μ., για μία θέση εργασίας.
Για την προσθήκη ετέρων θέσεων εργασίας θα πρέπει να υπάρχει πέραν των 15 τ.μ. και χώρος 10 τ.μ. τουλάχιστον, για κάθε μία επιπλέον θέση εργασίας.
Οι χώροι της κάθε θέσης εργασίας πρέπει να είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους και να χωρίζονται μεταξύ τους με κατάλληλο χώρισμα (τοίχο ή άλλη στέρεη κατασκευή) μέχρι ύψος 2 μέτρων τουλάχιστον. Σε περίπτωση που ο χώρος εργασίας με περισσότερες από μία θέσεις είναι ενιαίος, η κάθε μια θέση εργασίας θα απομονώνεται από τις άλλες με ειδική συρρόμενη κατασκευή.
Οι επιφάνειες των τοίχων των χώρων εργασίας θα είναι λείες και αδιαπότιστες επενδυμένες με πλακίδια εφυαλωμένης πορσελάνης, μέχρι ύψος 2 μέτρων, τουλάχιστον.
Σε κάθε θέση εργασίας και πλησίον του πάγκου εργασίας θα υπάρχει υποχρεωτικά νιπτήρας με εγκατάσταση ζεστού και κρύου νερού με ρυθμιζόμενο κρουνό (μπαταρία).
2. Χώρος αναμονής πελατών. Ο χώρος αναμονής πελατών είναι υποχρεωτικός για τα εργαστήρια δερματοστιξίας, θα έχει εμβαδό τουλάχιστον 10 τ.μ., και θα είναι τελείως απομονωμένος από τον χώρο εργασίας με τοίχο.
Ο χώρος αυτός θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αναμονή των πελατών και συνοδών τους. Δεν επιτρέπεται η εμπορία ή η διάθεση λιανικώς, από τα εργαστήρια δερματοστιξίας των προϊόντων και υλικών, που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας.
3. Xώρος αποχωρητηρίου προθαλάμου. Ο χώρος του αποχωρητηρίου με τον προθάλαμό του θα είναι επιπλέον των αναφερόμενων ανωτέρω ελάχιστων χώρων, κατά περίπτωση.
Η προσπέλαση των πελατών προς το αποχωρητήριο δεν επιτρέπεται να γίνεται μέσω του χώρου εργασίας.
β) Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στα εργαστήρια δερματοστιξίας.
Απαραίτητα μηχανήματα, όργανα, συσκευές και σκεύη για την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίου δερματοστιξίας, όπως το καθένα απ΄ αυτά ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας, είναι τα παρακάτω:
1. Δερματοστίκτης
2. Λαβές δερματοστίκτη.
3. Μπάρες βελονών
4. Βελόνες.
5. Τροφοδοτικό ρεύματος.
6. Πετάλι.
7. Συσκευή καθαρισμού.
8. Αποστειρωτής.
9. Πάγκος εργασίας.
10. Ψεκαστήρας αποστειρωμένου νερού.
11. Απολυμαντικό υγρό.
12. Κάδος απορριμάτων.
13. Δοχείο απόρριψης βελονών.
14. Καλάϊ ανοξείδωτο.
15. Μεγενθυντικός φακός.
16. Πλαστικά καπάκια, σπάτουλες, ξυραφάκια, γάντια, στάμπες μιας χρήσης.
17. Καταπραϋντική καλλυντική αλοιφή.
γ) Υποχρεώσεις δερματοστικτοποιού.
Ο δερματοστικτοποιός υποχρεούται:
1. Να διενεργεί τη δερματοστιξία μόνο σε άτομα, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ενώ για τους κάτω των 18 ετών, θα πρέπει να διενεργείται μόνο παρουσία κηδεμόνα και να υπάρχει έγγραφη σχετική συγκατάθεση από αυτόν.
2. Να μην παρέχει συμβουλές περί υγιών ή μη καταστάσεων του σώματος, καθώς και οποιαδήποτε ιατρική γνωμάτευση.
3. Να μην διενεργεί ιατρικές πράξεις, ούτε με υπόδειξη, ή με καθοδήγηση, ή με συνεργασία ιατρού οποιασδήποτε ειδικότητας.
4. Να μην προβαίνει, καθ΄οιονδήποτε τρόπο, σε αφαίρεση της δερματοστιξίας.

Μεταβατικές Διατάξεις Ποινικές κυρώσεις Αρχή Τροποποίησης

Άρθρο 10. Μεταβατικές Διατάξεις
Τα εργαστήρια δερματοστιξίας, που λειτουργούν κατά την έναρξη εφαρμογής της παρούσας, υπόκεινται γενικά στους όρους της και οφείλουν να λάβουν την προβλεπόμενη από την παράγραφο 1, του άρθρου 4, της παρούσας, άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας μέχρι 14 Ιουνίου 2004.
Οι φορείς εκμεταλλεύσεως των ανωτέρω εργαστηρίων δερματοστιξίας οφείλουν να προσαρμόσουν τις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τους στους όρους της παρούσας με την εκτέλεση εφικτών βελτιώσεων κατά την κρίση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, πλην εκείνων που απαιτούν κτιριακές μετατροπές. Η Υγειονομική Υπηρεσία σε κάθε περίπτωση ορίζει εύλογη προθεσμία, που δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, για την προσαρμογή των εγκαταστάσεων.- αντικ. του άρθρ. 10 της παρούσας απόφασης με την υπ’ αριθμ. Υ1γ/ΓΠ/83609/03 (ΦΕΚ 1445 Β’/6-10-03) απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Η υπ’ αριθμ. Υ1γ/ΓΠ/83609/03 (ΦΕΚ 1445 Β’/6-10-03) είχε τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Υ1γ/ΓΠ/11220/04 (ΦΕΚ 582 Β’/19-4-04) απόφαση. Τέλος Τροποποίησης

Άρθρο 11. Ποινικές Κυρώσεις
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 3, του Α.Ν. 2520/40 (Φ.Ε.Κ. 273/40 τ.Α΄) «Περί Υγειονομικών Διατάξεων”, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του Ν. 290/1943 (Φ.Ε.Κ. 185 Α΄), που κυρώθηκε με την 303/1946 Π.Υ.Σ. και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4, του άρθρου 4 του Ν. 2207/94 (Φ.Ε.Κ. 65 Α’), η οποία αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παράγραφο 10, του άρθρου 11, του Ν.2307/95 (Φ.Ε.Κ. 113/ 95 τ.Α’).

Άρθρο 12.
Η εκτέλεση της παρούσας ανατίθεται στα αρμόδια Υγειονομικά και λοιπά, σύμφωνα με τις διατάξεις της, Κρατικά Όργανα, η δε ισχύς της αρχίζει μετά δεκαπενθήμερο από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 13.
Από τις διατάξεις της παρούσας Υγειονομικής Διατάξεως δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η παρούσα Υγειονομική Διάταξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η δε εφαρμογή της αρχίζει μετά 15/νθήμερο από τη δημοσίευσή της.