Βιολογικοί και χημικοί παράγοντες επικινδυνότητας για τεχνίτες νυχιών

Βιολογικοί και χημικοί παράγοντες επικινδυνότητας για τεχνίτες νυχιών

Η πρώτη τεκμηριωμένη μελέτη στον τομέα ομορφιάς στον τόπο μας , έρχεται από το Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Όπως επισημαίνεται και στον πρόλογο της μελέτης, οι συνθήκες υγιεινής στον τομέα φροντίδας νυχιών , δεν έχουν προκαλέσει μέχρι στιγμής την ανάλογη ανησυχία που θα έπρεπε από την Πολιτεία, σε αντίθεση με το εξωτερικό που υπάρχει πλούσια σχετική βιβλιογραφία για το θέμα .
Η μελέτη αναφέρεται διεξοδικά στα αιματογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα ,στις λοιμώξεις καθώς και στους εργονομικούς κινδύνους και τους κινδύνους έκθεσης σε χημικούς βλαπτικούς παράγοντες στα οποία βρίσκονται εκτεθειμένοι οι τεχνίτες νυχιών (αλλά εν γένει στο ένα ή στον άλλο βαθμό όλοι οι επαγγελματίες της ομορφιάς ) .
Το συγκεκριμένο πόνημα απευθύνεται στους εργαζόμενους του χώρου , σε επόπτες δημόσιας υγείας, καθώς και στους γιατρούς εργασίας, ώστε να πληροφορηθούν για τους ενδεχόμενους κινδύνους καθώς και για τα μέτρα πρόληψης…..