Η μαύρη λιστα των αθέμιτων πρακτικών

Μαύρη Λίστα

Νομοθετικό πλαίσιο
Η οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές των
Η οδηγία μεταφέρθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με τα άρθρα 9α έως 9θ του νόμου 2251/1994 (Α’ 191).

Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.