Ατομα που παρουσίασαν ακμή ενδεχομένως γερνούν πιο αργά

Το μήκος των τελομερών στα λευκά κύτταρα του αίματος είναι μακρύτερα σε άτομα που πέρασαν στην διάρκεια της ζωής τους ακμή ..
Αυτό σημαίνει ,ότι τα κύτταρά τους θα μπορούσαν να προστατεύονται καλύτερα κατά της γήρανσης. …
Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από μια πρόσφατη δημοσιευμένη έρευνα του King College London .
Προηγούμενες μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι το μήκος των τελομερών των λευκών αιμοσφαιρίων μπορεί να είναι προγνωστικό της βιολογικής γήρανσης και συνδέεται με το μήκος των τελομερών σε άλλα κύτταρα στο σώμα.
Παράλληλα , δερματολόγοι έχουν από καιρό σημειώσει ότι το δέρμα των πασχόντων από ακμή φαίνεται να γερνά πιο αργά από το δέρμα ατόμων που δεν είχαν ιστορικό ανάλογο ιστορικό . Σημάδια της γήρανσης όπως οι ρυτίδες και η λέπτυνση του δέρματος, πολύ συχνά εμφανίζονται αργότερα, σε άτομα που έχουν βιώσει την ακμή στη διάρκεια της ζωής τους.
Είχε προταθεί ως αιτία αυτού του φαινομένου η αυξημένη παραγωγή λίπους σε ακνεϊκά δέρματα ..
Στην μελέτη που πραγματοποίησε το King College , μετρήθηκε το μήκος των τελομερών των λευκών αιμοσφαιρίων σε 1.205 δίδυμα
Το ένα τέταρτο των διδύμων ανέφεραν ότι είχαν περάσει ακμή στη διάρκεια της ζωής τους.
Οι στατιστικές αναλύσεις που περιελάμβαναν την ηλικία, την συγγένειας, το βάρος και το ύψος έδειξαν , ότι το μήκος των τελομερών σε πάσχοντες ακμής ήταν σημαντικά μεγαλύτερη, πράγμα που σημαίνει ότι τα λευκά αιμοσφαίρια ήταν πιο προστατευμένο από τη συνήθη φθορά της ηλικίας .

Πηγές :
King’s College London