Αντιμετώπιση της ακμής με δηλητήριο μέλισσας

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2016 δείχνει πως το δηλητήριο της μέλισσας μπορεί να είναι η βάση για την ανάπτυξη φαρμακευτικών σκευασμάτων στην αντιμετώπιση της ακμής
Ο ορός δηλητηρίου της μέλισσας (PBV ™) είναι μια ελκυστική θεραπευτική επιλογή για την ακμή .
Ωστόσο μέχρι στιγμής τα ευρήματα είναι λίγα σχετικά με την αποτελεσματικότητα αυτής της θεραπείας .
Μια ομάδα ερευνητών πραγματοποίησε κλινική μελέτη με στόχο να αξιολογήσει την επίδραση του ορού PBV ™ ,μετρώντας την εξέλιξη της ακμής αντικειμενικά και χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό την οπτική αξιολόγηση και ανάλυση της εικόνας
Στην κλινική μελέτη συμμετείχαν 30 εθελοντές με ήπια έως μέτρια κοινή ακμή.
Οι εθελοντές έλαβαν αγωγή με PBV ™ δύο φορές την ημέρα και για μια περίοδο 6 εβδομάδων.
Τα ευρήματα έδειξαν ότι , υπήρχε μια μέση ποσοστιαία βελτίωση 8,6% μετά από τρεις βδομάδες και κατά 52,3% μετά από έξη βδομάδες χορήγησης του ορού PBV ™.
Επιπλέον , δεν εμφανίστηκαν συμπτώματα παρενεργειών ή ερεθισμών .
Τα ευρήματά αυτά υποδηλώνουν πως το δηλητήριο της μέλισσας θέτει «υποψηφιότητα» για την ανάπτυξη φαρμακευτικών σκευασμάτων κατά της ακμής.
Πηγές  :
Willey on Line Library