Τραυματισμός οφθαλμού σε εφαρμογές λέιζερ στο πρόσωπο

Σε μια ανασκόπηση μελετών που δημοσιεύτηκε στο Journal of Clincal and Aesthetic Dermatology στις αρχές Φεβρουαρίου , προκύπτει πως οι πιο συχνές περιπτώσεις βλάβης ματιών προέρχονται από αποτριχώσεις που γίνονται στην περιοχή του προσώπου.

Τα ευρήματα έδειξαν ,ότι η πλειοψηφία των περιστατικών βλάβης των ματιών οφειλόταν στην έλλειψη οφθαλμικής προστασίας , ωστόσο υπήρχαν και ορισμένα περιστατικά που η βλάβη έγινε παρά την χρήση μέτρων προστασίας .
Τα κοινά συμπτώματα της βλάβης του ματιού που εμφανίστηκαν αμέσως μετά την θεραπεία με λέιζερ , περιελάμβανε σοβαρό οφθαλμικό πόνο, προσωρινή απώλεια όρασης και ερύθημα του επιπεφυκότα.

ως αιτίες των βλαβών του ματιού θεωρούνται σύμφωνα με την μελέτη :
-Η έλλειψη μέτρων προστασίας των ματιών (ενδοφθάλμιες ασπίδες κερατοειδούς και ειδικών γυαλιών ανάλογα με το μήκος κύματος του λέιζερ)
-Η ανεπαρκής ψύξη των υπό θεραπεία περιοχών
Τέλος τα λέιζερ με μεγάλο μήκος κύματος θεωρούνται πιο πιθανά στην πρόκληση βλάβης του ματιού

Οι συντάκτες της μελέτης καταλήγουν στα ακόλουθα συμπεράσματα :
-Τα λέιζερ είναι αποτελεσματικά σε εφαρμογές αισθητικής προσώπου, αλλά μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό στο μάτι όταν χρησιμοποιούνται περιφερικά ή στα βλέφαρα.
-Πολλά μέτρα ασφαλείας μπορούν να αποτρέψουν τον οφθαλμικό τραυματισμό του λέιζερ.

Πρώτον, ο θεράπων ιατρός πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος για τη λειτουργία του λέιζερ και να έχει βασικές γνώσεις   στη φυσική  και την ασφάλεια του .
Δεύτερον, οι βλάβες γύρω από το μάτι ή στα βλέφαρα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται χωρίς μεταλλικές οφθαλμικές ασπίδες ή γυαλιά ειδικά για το μήκος κύματος, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των ματιών και για τους χειριστές
Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε τα προστατευτικά εργαλεία να μην αφαιρούνται ή μετακινούνται , ειδικά κατά τη διάρκεια μακρών εφαρμογών .
Τρίτον, πρέπει να εξασφαλίζεται η συχνή και επαρκής ψύξη των θεραπευόμενων περιοχών ώστε να αποφεύγεται η θερμική βλάβη και η υπερθέρμανση των μεταλλικών ασπίδων κερατοειδούς.