Τα αντηλιακά στην Ευρώπη

Τα βασικά σημεία του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου

Τα αντηλιακά προϊόντα ανήκουν στην κατηγορία των καλλυντικών και ο τρόπος παραγωγής, και διοχέτευσης τους στην αγορά, ρυθμίζονται με βάση τον Κανονισμό περί Καλλυντικών .
Στο παράρτημα VI του Κανονισμού , παρατίθεται κατάλογος των φίλτρων και του βαθμού συγκέντρωσής τους που επιτρέπεται η εφαρμογή τους στα αντηλιακά προϊόντα.
Τα φίλτρα αυτά, πρέπει να αξιολογούνται από την Επιστημονική Επιτροπή για τα καταναλωτικά προϊόντα,(SCCP) πριν δοθεί άδεια για χρήση τους.

Ορισμοί

Ως «αντηλιακό προϊόν», νοείται κάθε παρασκεύασμα (όπως κρέμα, έλαιο, ζελέ ή σπρέι) που προορίζεται να έρθει σε επαφή με το ανθρώπινο δέρμα με αποκλειστικό ή κύριο σκοπό να το προστατεύσει από την ακτινοβολία UV μέσω της απορρόφησης, της διασποράς ή της αντανάκλασης της ακτινοβολίας·.
Ως «φίλτρα υπεριωδών ακτίνων» ορίζονται οι ουσίες που περιέχονται σε καλλυντικά προϊόντα αντηλιακής προστασίας και προορίζονται ειδικά να φιλτράρουν ορισμένες υπεριώδεις ακτινοβολίες για να προστατεύουν το δέρμα από ορισμένες επιβλαβείς επιδράσεις των ακτινοβολιών αυτών.
Αυτά τα φίλτρα υπεριωδών ακτίνων μπορούν να προστεθούν σε άλλα καλλυντικά προϊόντα μέσα στα όρια και με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το παράρτημα της οδηγίας περι καλλυντικών.
Ως «δείκτης ηλιακής προστασίας» νοείται ο λόγος της ελάχιστης δόσης που προκαλεί ερύθημα σε δέρμα που προστατεύεται από αντηλιακό προϊόν προς την ελάχιστη δόση που προκαλεί ερύθημα στο ίδιο δέρμα χωρίς προστασία·
Ως «δείκτης προστασίας UVA» νοείται ο λόγος της ελάχιστης δόσης UVA που απαιτείται για να προκληθεί μόνιμη μελάχρωση σε δέρμα προστατευμένο από αντηλιακό προϊόν προς την ελάχιστη δόση UVA που απαιτείται για την πρόκληση ελάχιστης μελάχρωσης στο ίδιο δέρμα χωρίς προστασία.

Τυποποιημένοι Δείκτες Προστασίας

Η αποτελεσματικότητα των αντηλιακών προϊόντων πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα με αναφορά στις κατηγορίες όπως «χαμηλή», «μεσαία», «υψηλή» και «πολύ υψηλή».
Κάθε κατηγορία πρέπει να ισοδυναμεί με έναν τυποποιημένο βαθμό προστασίας από τις ακτινοβολίες UVB και UVA.

Χαμηλή Προστασία
Αναγραφόμενος δείκτης προστασίας: 6 ,10
Υπολογιζόμενος δείκτης ηλιακής προστασίας(Σύμφωνα με το σημείο 10) :6- 6,9
Συνιστώμενος ελάχιστος δείκτης προστασίας UVA: Το 1/3 του αναγραφόμενου δείκτη ηλιακής προστασίας
Συνιστώμενο ελάχιστο κρίσιμο μήκος κύματος : 370nm
Μεσαία Προστασία
Αναγραφόμενος δείκτης προστασίας: 15 ,20,25
Υπολογιζόμενος δείκτης ηλιακής προστασίας(Σύμφωνα με το σημείο 10) : 15 -19,9 20 – 24,9 , 25-29,9
Συνιστώμενος ελάχιστος δείκτης προστασίας UVA: Το 1/3 του αναγραφόμενου δείκτη ηλιακής προστασίας
Συνιστώμενο ελάχιστο κρίσιμο μήκος κύματος : 370nm
Υψηλή Προστασία
Αναγραφόμενος δείκτης προστασίας: 30,50
Υπολογιζόμενος δείκτης ηλιακής προστασίας(Σύμφωνα με το σημείο 10) : 30 -49,9 ,50-59,9
Συνιστώμενος ελάχιστος δείκτης προστασίας UVA: Το 1/3 του αναγραφόμενου δείκτη ηλιακής προστασίας
Συνιστώμενο ελάχιστο κρίσιμο μήκος κύματος : 370nm
Πολύ Υψηλή Προστασία
50 +
60 ≤

Προειδοποιήσεις πρέπει να αναγράφονται στα αντηλιακά

Τα αντηλιακά προϊόντα πρέπει να φέρουν προειδοποιήσεις που να δηλώνουν ότι δεν παρέχουν προστασία 100 % και να παρέχουν συμβουλές σχετικά με μέτρα προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνονται πέρα από τη χρήση τους.
Τα αντηλιακά προϊόντα πρέπει να φέρουν οδηγίες χρήσης, ούτως ώστε να χρησιμοποιείται επαρκής ποσότητα στο δέρμα για να επιτυγχάνεται η αποδιδόμενη στο προϊόν αποτελεσματικότητα.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, για παράδειγμα, δηλώνοντας την απαιτούμενη ποσότητα με ένα διάγραμμα, μια απεικόνιση ή ένα όργανο μέτρησης.
Τα αντηλιακά προϊόντα πρέπει να φέρουν επεξήγηση των κινδύνου που απορρέει από τη χρήση μειωμένης ποσότητας, όπως «προειδοποίηση: η μείωση της ενδεικνυόμενης ποσότητας περιορίζει σημαντικά το επίπεδο προστασίας».

Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *