Γενετικοί παράγοντες και ακμή

Η γενετική προδιάθεση στην ακμή επιβεβαιώνεται σε μελέτη δίδυμων

Η συγκεκριμένη μελέτη δείχνει ότι η κατάσταση μπορεί να προκληθεί κυρίως από τη γενετικούς παράγοντες , και ότι οι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων της ακμής.
Η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις αιτίες που μπορεί να επιδεινώσουν την πάθηση μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία και τη διαχείριση των ασθενών με ακμή.

Η μελέτη εστίασε σε 202 μονοζυγωτικούς διδύμους (όμοιων) και 53 διζυγωτικούς .
Η ανάλυση περιελάμβανε δημογραφικά στοιχεία των ασθενών, μετρήσεις BMI (δείκτης μάζας σώματος) , ιατρικό / οικογενειακό / κοινωνικό ιστορικό και σωματική δραστηριότητα
Τα στοιχεία έδειξαν, ότι στα όμοια δίδυμα η εμφάνιση της ακμής ήταν σημαντικά υψηλότερη (64 %) σε σύγκριση με τα διζυγωτικά δίδυμα (49%)
Διαπιστώθηκε επίσης, ότι οι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες διαδραματίζουν άμεσο ρόλο στη σοβαρότητα της ακμής.
Μια ανάλυση υποσυνόλου όμοιων διδύμων που είχαν ακμή, αλλά διέφεραν στην σοβαρότητά της , αποκάλυψε διαφορές που θα μπορούσαν να οφείλονται σε παράγοντες όπως μια διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, υψηλότερο ΔΜΣ και χαμηλότερη συχνότητα άσκησης σε σύγκριση με τα δίδυμα χωρίς ακμή.
Σύμφωνα με τους ερευνητές , ένας υψηλότερος Δείκτης Μάζας Σώματος και ένας αναπτυσσόμενος κατάλογος άλλων προφλεγμονωδών καταστάσεων, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το δέρμα, όπως με ψωρίαση και ενδεχομένως επίσης και με την ροδόχρου ακμή .
«Αν και η μελέτη μας δεν έδειξε κάποια συσχέτιση μεταξύ της πρόσληψης ζάχαρης και της ακμής, διαπίστωσε μια συσχέτιση μεταξύ της πρόσληψης ζάχαρης και της σοβαρότητας της ακμής. Είναι επομένως σημαντικό να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον αντίκτυπο μιας δίαιτας υψηλού γλυκαιμικού δείκτη και της σοβαρότητας της ακμής «

Σε πρακτικό επίπεδο, τα νέα δεδομένα μπορούν να βοηθήσουν τους κλινικούς γιατρούς να συμβουλεύουν καλύτερα τους ασθενείς τους για τη γενετική φύση της ακμής.
Αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της πρόκλησης ενός ακριβούς ιστορικού, που μπορεί να αποκαλύψει ασθένειες ή καταστάσεις που μπορεί να έχει ο ασθενής, προσφέροντας την ευκαιρία για μια καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση.
Πηγές :
Dermatology Times