Το Μόνιμο Μακιγιάζ On Line

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη : Ιούνιος 17
Λήξη : Σεπτέμβριος
Πρακτική :Οκτώβριος ( δωρεάν συμμετοχή με διαγωνισμό αξιολόγησης)

Νέες συμμετοχές θα γίνονται δεκτές ως και 31 Ιουλίου
Ο κύκλος θα ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου
Στην συνέχεια θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός αξιολόγησης που θα οδηγήσει στην ανάδειξη οκτώ νικητών που θα συμμετέχουν δωρεάν σε ταχύρυθμο σεμινάριο πρακτικής άσκησης σε latex το φθινόπωρο

περισσότερα