Κανονισμός Καλλυντικών

Χρονοδιάγραμμα

Εναρξη : 6 Μαΐου
Λήξη :31 Δεκεμβρίου
Αξιολόγηση: Ιανουάριος 2020

Επαναλαμβανόμενος κύκλος αυτομόρφωσης
(Δωρεάν για συνδρομητές μας και για όσους συμμετέχουν σε παράλληλα προγράμματα στην πλατφόρμα επιμόρφωσης )

Περισσότερα