Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Περιβαλλοντική αξιολόγηση των αιθέριων ελαίων

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες δημοσιεύτηκαν στο τέλος Ιουνίου του  2016    για τους παραγωγούς αιθέριων ελαίων

Οι οδηγίες συντάχθηκαν από τις ενώσεις του κλάδου αιθέριων ελαίων & αρωμάτων με την στενή συνεργασία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών ECHA

Στόχος των νέων οδηγιών είναι να συμβάλλουν στην ενημέρωση των παραγωγών για τον τρόπο συμμόρφωσής τους με τους κανονισμούς REACH και CLP

Ταυτοποίηση αιθέριων ελαίων

You need to login to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us