Ενημέρωση

Επίκαιρη κλαδική ενημέρωση  ,αρχείο  θεματολογίας 

Επικαιρότητα
Εβδομαδιαία κλαδική ενημέρωση με έμφαση στους τομείς:
Επιστημονικά ευρήματα , Ερευνες αγοράς , Επαγγελματική Νομοθεσία, Υγιεινή & Ασφάλεια ,Καταναλωτικά θέματα

Αρχείο επαγγελματικής βιβλιοθήκης
Ένας χρήσιμος οδηγός σε όσους αναζητούν πληροφόρηση  σε  συγκεκριμένο  πεδίο .
Σε ένα χώρο θα βρείτε κατά αλφαβητική σειρά, όλη την βιβλιογραφία που έχει καταχωρηθεί στο site μας