Η θεωρία της λεμφικής μάλαξης

Επαναλαμβανόμενος κύκλος αυτομόρφωσης

Μελετήστε την μέθοδο του λεμφικού μασάζ στο χρόνο που εσείς επιλέγετε μέσα από την διαδικασία της αυτομόρφωσης και της αυτοαξιολόγησης.

Θεματικές Ενότητες
Δομή λεμφικού συστήματος
Ανεπάρκεια λεμφικού συστήματος/ οιδήματα /αντενδείξεις
Αρχές λεμφικής μάλαξης
Λεμφική μάλαξη προσώπου
Λεμφική μάλαξη σώματος

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα
Κατανόηση της μεθόδου & των σημείων εφαρμογής της

Περιεχόμενα θεματικών ενοτήτων

Πρώτη θεματική ενότητα : Δομή λεμφικού συστήματος

Με την κατανόηση του περιεχομένου αυτής της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να απαντούν με σαφήνεια στα ακόλουθα ερωτήματα:

Σε τι χρησιμεύει το λεμφικό σύστημα ;
Απο τι αποτελείται;
Ποιά ειναι τα κυριότερα όργανα του λεμφικού συστήματος;

Δεύτερη θεματική ενότητα : Ανεπάρκεια λεμφικού συστήματος

Επιβράδυνση λεμφικού συστήματος
Οιδήματα
Αντενδείξεις λεμφικής μάλαξης

Τρίτη θεματική ενότητα : Αρχές λεμφικής μάλαξης

Εισαγωγή στο πρακτικό μέρος της τεχνικής της λεμφικής μάλαξης
Στόχος της ενότητας αυτής , είναι η κατανόηση των βασικών αρχών των χειρισμών της λεμφικής μάλαξης

Κόστος : 60€

Αίτηση συμμετοχής