Η Μέθοδος του Μόνιμου Μακιγιάζ

Επαναλαμβανόμενος κύκλος επιμόρφωσης

Συνδυασμός θεωρίας με βίντεο εφαρμογής και ασκήσεις αξιολόγησης
Μελετήστε την θεωρία του μόνιμου μακιγιάζ στο χρόνο που εσείς επιλέγετε

Το πρόγραμμα αποτελείται από 5 θεματικές ενότητες:

 • Χρωστικές & Εφαρμογές
 • Σχεδιασμός περιγράμματος
 • Προετοιμάζοντας την εφαρμογή
 • Θέματα Υγιεινής
 • Θέματα ασφάλειας των μελανιών

Ο εκπαιδευόμενος, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη της εκάστοτε θεματικής ενότητας , καλείται να συμπληρώσει το αντίστοιχο τεστ αξιολόγησης .

Παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη καθώς ο εκπαιδευόμενος μπορεί να απευθύνει ηλεκτρονικά ερωτήσεις για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τις θεματικές ενότητες και τις ασκήσεις αξιολόγησης.

Χρονική διάρκεια μελέτης

Ο εκτιμώμενος  χρόνος ολοκλήρωσης της μελέτης υπολογίζεται σε  δύο μήνες  ή  60 ώρες

Ωστόσο , ο τελικός χρόνος ολοκλήρωσης είναι εξατομικευμένος και θα εξαρτηθεί από τον ρυθμό μελέτης του κάθε συμμετέχοντα καθώς και της συμπλήρωσης των αντίστοιχων εργασιών αξιολόγησης .

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα αυτό έχει δημιουργηθεί κατά κύριο λόγο για να παρέχει υποστήριξη σε όσους ασκούν την πρακτική του μόνιμου μακιγιάζ ή συμμετέχουν σε αντίστοιχα εργαστηριακά μας σεμινάρια

Κόστος συμμετοχής: 100€

Φόρμα επικοινωνίας