Η Μέθοδος του Μόνιμου Μακιγιάζ

Επαναλαμβανόμενος κύκλος επιμόρφωσης

Συνδυασμός θεωρίας με βίντεο εφαρμογής και ασκήσεις αξιολόγησης
Μελετήστε την θεωρία του μόνιμου μακιγιάζ στο χρόνο που εσείς επιλέγετε

Θεματικές ενότητες :

Χρωστικές & Εφαρμογές

α )Συνδυασμός χρωμάτων
Πρωτογενή καΙ δευτερογενή χρώματα
Ψυχρά και τα θερμά χρώματα
β)Σύνθεση μελανιών
Σύντομη εισαγωγή στα συστατικά των μελανιών και των ιδιοτήτων τους
γ)Εφαρμογή Χρωστικών
Σύντομη εισαγωγή στην τεχνική του μόνιμου μακιγιάζ καθώς και στους παράγοντες που επηρεάζουν το χρώμα
Η θεματική ενότητα εμπλουτίζεται με βίντεο /αποσπάσματα προηγούμενων εργαστηριακών εφαρμογών

Σχεδιασμός περιγράμματος

 • Μορφολογία προσώπου
 • Σχεδιασμός φρυδιών
 • Σχεδιασμός eyeliner
 • Σχεδιασμός χειλιών
 • Βιντεοπαρουσιάσεις

Προετοιμάζοντας την εφαρμογή

 • Βασικοί κανόνες υγιεινής
 • Ανεπιθύμητες παρενέργειες
 • Ιστορικό πελάτη
 • φροντίδα στο σπιτι

Ασφάλεια των μελανιών

 • Σύνθεση των μελανιών
 • Υπάρχον κανονιστικό (νομοθετικό) πλαίσιο
 • Ενδεχόμενες παρενέργειες από την εφαρμογή των μελανιών

Θέματα υγιεινής

 • Επαγγελματικοί κίνδυνοι
 • Προληπτικά μέτρα υγιεινής
 • Αντενδείξεις των εφαρμογών

Μεθοδολογία

Ο εκπαιδευόμενος, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη της εκάστοτε θεματικής ενότητας , καλείται να συμπληρώσει το αντίστοιχο τεστ αξιολόγησης .

Παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη καθώς ο εκπαιδευόμενος μπορεί να απευθύνει ηλεκτρονικά ερωτήσεις για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τις θεματικές ενότητες και τις ασκήσεις αξιολόγησης.

Χρονική διάρκεια μελέτης

Ο εκτιμώμενος  χρόνος ολοκλήρωσης της μελέτης υπολογίζεται σε  δύο μήνες  ή  60 ώρες

Ωστόσο , ο τελικός χρόνος ολοκλήρωσης είναι εξατομικευμένος και θα εξαρτηθεί από τον ρυθμό μελέτης του κάθε συμμετέχοντα καθώς και της συμπλήρωσης των αντίστοιχων εργασιών αξιολόγησης .

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα αυτό έχει δημιουργηθεί κατά κύριο λόγο για να παρέχει υποστήριξη σε όσους ασκούν την πρακτική του μόνιμου μακιγιάζ ή συμμετέχουν σε αντίστοιχα εργαστηριακά μας σεμινάρια

Κόστος συμμετοχής: 100€