Κανονισμός Καλλυντικών

– επιμέρους περιεχόμενα

O Κανονισμός της Ευρωπαϊκής επιτροπής για τις χημικές ουσίες

Η ονομασία του Το REACH προέρχεται από τα αρχικά :
Registration = Καταχώρηση
Evaluation = Αξιολόγηση
Authorization of Chemicals = Αδειοδότηση Χημικών

Δείτε στην βιβλιοθήκη μελών :
Τα καλλυντικά στον Κανονισμό REACH
Ουσίες υψηλής ανησυχίας και Κανονισμός REACH

Πλατφόρμα αυτομόρφωσης

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τα Καλλυντικά

Επαναλαμβανόμενος κύκλος επιμόρφωσης