Διαδραστική online αίθουσα διδασκαλίας

Επιμορφωθείτε από την άνεση του σπιτιού σας και στον χρόνο που εσείς επιλέγετε

Εξ αποστάσεως ασύγχρονη επιμόρφωση
Η ασύγχρονη εκπαίδευση δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή των μαθητών και των εισηγητών.
Οι μαθητές δεν είναι ανάγκη να βρίσκονται συγκεντρωμένοι μαζί στον ίδιο χώρο ή την ίδια χρονική στιγμή.

Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να συλλέγουν το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με αυτό.

Μεθοδολογία

 • Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ενημερωτικό /επιμορφωτικό υλικό και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
 • Μελετούν το υλικό στο χρόνο που αυτοί επιθυμούν
 • Συμπληρώνουν τεστ αξιολόγησης και επαληθεύουν τις γνώσεις που αποκόμισαν (επαναλαμβάνουν τα τεστ όσες φορές επιθυμούν )
 • Μπορούν να επικοινωνούν και να απευθύνουν ερωτήσεις στον διαχειριστή του προγράμματος και τους εκπαιδευτικούς
 • Στο τέλος της διαδικασίας, συμμετέχουν σε διαγωνισμό αξιολόγησης των γνώσεών του και λαμβάνουν αντίστοιχη βεβαίωση συμμετοχής

Ανοικτά προγράμματα αυτομόρφωσης

Τεχνικές Μάλαξης

Εξ αποστάσεως σεμινάρια

Φαρμακευτικά Φυτά/ Αιθέρια Έλαια

Εξ αποστάσεως σεμινάρια

 Αυτά τα σεμινάρια είναι μακράς διάρκειας και πραγματοποιούνται σε τρία διαφορετικά στάδια
Πρώτο στάδιο:  Διαδικασία αυτομόρφωσης 
 Δεύτερο στάδιο : Διαδικασία αξιολόγησης 
 Τρίτο στάδιο :  Διαδικασία  ανάλυσης εξειδικευμένων πτυχών του σεμιναρίου μέσω τηλεδιασκέψεων  

Οδηγίες διαχείρισης της πλατφόρμας

Κλικ εδω