Πλατφόρμα αυτομόρφωσης

Επιμορφωθείτε από την άνεση του σπιτιού σας και στον χρόνο που εσείς επιλέγετε

Εξ αποστάσεως ασύγχρονη επιμόρφωση
Η ασύγχρονη Εκπαίδευση δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή των μαθητών και των εισηγητών.
Οι μαθητές δεν είναι ανάγκη να βρίσκονται συγκεντρωμένοι μαζί στον ίδιο χώρο ή την ίδια χρονική στιγμή.

Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να συλλέγουν το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με αυτό.

Στο είδος αυτό της εκπαίδευσης ανήκει η αυτομόρφωση , και τα εξ αποστάσεως σεμινάρια που πραγματοποιούμε

Αυτομόρφωση

 • Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ενημερωτικό /επιμορφωτικό υλικό και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
 • Μελετούν το υλικό στο χρόνο που αυτοί επιθυμούν
 • Συμπληρώνουν τεστ αξιολόγησης και επαληθεύουν τις γνώσεις που αποκόμισαν (επαναλαμβάνουν τα τεστ όσες φορές επιθυμούν )
 • Μπορούν να επικοινωνούν και να απευθύνουν ερωτήσεις στον διαχειριστή του προγράμματος και τους εκπαιδευτικούς
 • Στο τέλος της διαδικασίας, συμμετέχουν σε διαγωνισμό αξιολόγησης των γνώσεών του και λαμβάνουν αντίστοιχη βεβαίωση συμμετοχής

Εξ αποστάσεως σεμινάρια

 Αυτά τα σεμινάρια είναι μακράς διάρκειας και πραγματοποιούνται σε τρία διαφορετικά στάδια
Πρώτο στάδιο:  Διαδικασία αυτομόρφωσης 
 Δεύτερο στάδιο : Διαδικασία αξιολόγησης 
 Τρίτο στάδιο :  Διαδικασία  ανάλυσης εξειδικευμένων πτυχών του σεμιναρίου μέσω τηλεδιασκέψεων  

Οδηγίες διαχείρισης της πλατφόρμας

Κλικ εδω

Τρέχοντα προγράμματα της πλατφόρμας