Φαρμακευτικά Φυτά/ Αιθέρια Έλαια

Επαναλαμβανόμενος ετήσιος κύκλος Επιμόρφωσης

Συνδυασμός αυτοδιδασκαλίας και τηλεδιασκέψεων

Θεματικές ενότητες

Αρωματικά /Φαρμακευτικά φυτά

Προσδοκώμενα αποτελέσματα :
Αναγνώριση της σχέσης ποιότητας και τρόπου καλλιέργειας συγκομιδής και φύλαξης αρωματικών φυτών

Περιεχόμενα
Πως πολλαπλασιάζονται τα φυτά
Τεχνικές καλλιέργειας
Συγκομιδή
Αποξήρανση
Ιδιότητες
Χρήση αρωματικών φυτών

Αιθέρια έλαια

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα:
•Κατανόηση της χημικής σύνθεσης των αιθέριων ελαίων
•. Εξοικείωση με 30 αιθέρια έλαια που εφαρμόζονται και στην αισθητική αρωματοθεραπεία
• Εισαγωγή στα κριτήρια ποιότητας

Περιεχόμενα
Φυσικές ιδιότητες
Χημική σύσταση
Αρωματικές νότες
Τρόποι παραλαβής
Κριτήρια ποιότητας

Βοτανικές Οικογένειες

Βότανα και αιθέρια ελαια δημοφιλη στην αισθητικη αρωματοθεραπεια

Έλαια βάσης

Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Η κατανόηση της διαφοράς μεταξύ αιθέριων ελαίων &ελαίων βάσης
Η αναγνώριση των συνηθέστερων στην αισθητική αρωματοθεραπεία έλαιων βάσης

Αρωματοθεραπεία

Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Η αποσαφήνιση των ορίων της αισθητικής αρωματοθεραπείας

Μελετήστε τις θεματικές ενότητες με την μέθοδο της αυτοδιδασκαλίας

Επιβεβαιώστε τις γνώσεις σας μέσω των τηλεδιασκέψεων
Υλικό θεματικών ενοτήτων :
 Ενημερωτικά βίντεο , εκπαιδευτικό υλικό σε αρχεία pdf, word, excel , powerpoint
 Ασκήσεις, ερωτήσεις κατανόησης-αξιολόγησης

Τηλεδιασκέψεις

Στις τηλεδιασκέψεις θα συζητηθούν σε πρακτικό επίπεδο η χρήση των 30 αιθέριων ελαίων που αναλύονται διεξοδικά στο πρόγραμμα καθώς και η κατά περίπτωση εφαρμογή τους σε πρόσωπο και σώμα Περισσότερα

Στόχοι του προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να :

 • Αναγνωρίζουν τις βιοχημικές οικογένειες των αιθέριων ελαίων
 • Περιγράφουν το ρόλο 30 αιθέριων ελαίων στην αισθητική αρωματοθεραπεία
 • Αναγνωρίζουν τα δεδομένα ασφαλείας τους
 • Κατανοούν την χημική σύνθεση τους
 • Αναγνωρίζουν τις αρωματικές τους νότες
 • Ξεχωρίζουν τα κατάλληλα αιθέρια έλαια ανάλογα με το στόχο της εφαρμογής τους

Σε ποιους απευθύνεται :

Σε απόφοιτους και φοιτητές Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στον τομέα της Αισθητικής Κοσμητολογίας
Σε αποφοίτους ΙΕΚ στους τομείς επαγγελμάτων υγείας και Αισθητικής
Σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής) με συναφή εργασιακή εμπειρία

Χρονοδιάγραμμα :

Έναρξη: 27 Ιανουαρίου 2020
Τηλεδιασκέψεις: Μάιος 2020
Λήξη μελέτης : 30 Ιουνίου 2020
Διαγωνισμός επιτυχούς παρακολούθησης : 3 Ιουλίου 2020

Κόστος συμμετοχής : 350€

Αναλύονται σε 250 € το πρόγραμμα και 100 € οι τηλεδιασκέψεις

Οικονομικές Προσφορές

 α)Για Προεγγραφές :
 1.Έκπτωση 20% για προεγγραφές ως και 30 Νοεμβρίου
 Εξόφληση σε έξη δόσεις συμπεριλαμβανομένης και της προκαταβολής  
 2.Έκπτωση 10% για προεγγραφές ως και 31 Δεκεμβρίου 
 Εξόφληση σε έξη δόσεις συμπεριλαμβανομένης και της προκαταβολής  
β)Για όσους εγγραφούν και συνδρομητές μας :   
 -Κόστος εγγραφής : 55€ ή  80€ συν ΦΠΑ (στην περίπτωση επαγγελματία με δική του επιχείρηση) 
 -Κόστος συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα 250€ (επιπλέον έκπτωση 15% αν η εγγραφή πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο και 10% αν η εγγραφή πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο )  
- Εξόφληση σε έξη δόσεις
 (Οι συνδρομητές έχουν παράλληλα πρόσβαση και στην επαγγελματική βιβλιοθήκη “ Κέντρο Γνώσης”) 
 Η συγκεκριμένη προσφορά ισχύει ως και 31 Δεκεμβρίου   
 γ)Για Εν ενεργεία συνδρομητές ή συμμετέχοντες σε παλαιότερο πρόγραμμα με το ίδιο θέμα :
 -Δωρεάν συμμετοχή εφόσον ανανεώσουν  εμπρόθεσμα την συνδρομή τους ή εγγραφούν ως συνδρομητές 
  Η συγκεκριμένη προσφορά ισχύει ως και 31 Οκτωβρίου 

Αίτηση εγγραφής