Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Αρωματικά Φυτά/ Αιθέρια Έλαια

Επαναλαμβανόμενος ετήσιος κύκλος Επιμόρφωσης

Συνδυασμός αυτοδιδασκαλίας και τηλεδιασκέψεων

Θεματικές ενότητες

Φυτολογία Α /Φ φυτών

Προσδοκώμενα αποτελέσματα :
Αναγνώριση της σχέσης ποιότητας αιθέριων ελαίων και του τρόπου καλλιέργειας συγκομιδής και φύλαξης των αρωματικών φυτών

Περιεχόμενα 
Α Κατάταξη & Οικογένειες 
Β )Σύνθεση Α/Φ φυτών 
Γ )Πολλαπλασιασμός και παραλαβη 
Δ ) Ποιότητα και ασφάλεια φυτικών προϊόντων 

Αιθέρια έλαια

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα:
•Κατανόηση της χημικής σύνθεσης των αιθέριων ελαίων
•. Εξοικείωση με 30 αιθέρια έλαια που εφαρμόζονται και στην αισθητική αρωματοθεραπεία
• Εισαγωγή στα κριτήρια ποιότητας

Περιεχόμενα
Φυσικές ιδιότητες
Χημική σύσταση
Αρωματικές νότες
Τρόποι παραλαβής
Κριτήρια ποιότητας

Aroma Therapy

Αρωματικά φυτά και τα αιθέρια έλαιά τους δημοφιλή στην αισθητική αρωματοθεραπεία

Έλαια βάσης

Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Η κατανόηση της διαφοράς μεταξύ αιθέριων ελαίων &ελαίων βάσης
Η αναγνώριση των συνηθέστερων στην αισθητική αρωματοθεραπεία έλαιων βάσης

Αρωματοθεραπεία

Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Η αποσαφήνιση των ορίων της αισθητικής αρωματοθεραπείας

Μελετήστε τις θεματικές ενότητες με την μέθοδο της αυτοδιδασκαλίας

Επιβεβαιώστε τις γνώσεις σας μέσω των τηλεδιασκέψεων
Υλικό θεματικών ενοτήτων :
 Ενημερωτικά βίντεο , εκπαιδευτικό υλικό σε αρχεία pdf, word, excel , powerpoint
 Ασκήσεις, ερωτήσεις κατανόησης-αξιολόγησης

Τηλεδιασκέψεις

Στις τηλεδιασκέψεις θα συζητηθούν σε πρακτικό επίπεδο η χρήση των 30 αιθέριων ελαίων που αναλύονται διεξοδικά στο πρόγραμμα καθώς και η κατά περίπτωση εφαρμογή τους σε πρόσωπο και σώμα Περισσότερα

Στόχοι του προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να :

 • Αναγνωρίζουν τις βιοχημικές οικογένειες των αιθέριων ελαίων
 • Περιγράφουν το ρόλο 30 αιθέριων ελαίων στην αισθητική αρωματοθεραπεία
 • Αναγνωρίζουν τα δεδομένα ασφαλείας τους
 • Κατανοούν την χημική σύνθεση τους
 • Αναγνωρίζουν τις αρωματικές τους νότες
 • Ξεχωρίζουν τα κατάλληλα αιθέρια έλαια ανάλογα με το στόχο της εφαρμογής τους

Σε ποιους απευθύνεται :

Σε απόφοιτους και φοιτητές Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στον τομέα της Αισθητικής Κοσμητολογίας
Σε αποφοίτους ΙΕΚ στους τομείς επαγγελμάτων υγείας και Αισθητικής
Σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής) με συναφή εργασιακή εμπειρία

Χρονοδιάγραμμα :

Νέα Έναρξη: 11 Μαΐου 2020
Τηλεδιασκέψεις: Ιούνιος 2020
Λήξη μελέτης : 30 Ιουνίου 2020
Διαγωνισμός επιτυχούς παρακολούθησης : 17 Ιουλίου 2020

Κόστος συμμετοχής -νέο : 100€

Συμπεριλαμβάνει και τις τηλεδιασκέψεις

Αίτηση συμμετοχής