Φαρμακευτικά Φυτά/ Αιθέρια Έλαια

Στόχοι του προγράμματος:
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να :

 • Αναγνωρίζουν τις βιοχημικές οικογένειες των αιθέριων ελαίων
 • Περιγράφουν το ρόλο 30 αιθέριων ελαίων στην αισθητική αρωματοθεραπεία
 • Αναγνωρίζουν τα δεδομένα ασφαλείας τους
 • Κατανοούν την χημική σύνθεση τους
 • Αναγνωρίζουν τις αρωματικές τους νότες
 • Ξεχωρίζουν τα κατάλληλα αιθέρια έλαια ανάλογα με το στόχο της εφαρμογής τους

Σε ποιους απευθύνεται :

-Σε απόφοιτους και φοιτητές Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στον τομέα της Αισθητικής Κοσμητολογίας

Σε αποφοίτους ΙΕΚ στους τομείς επαγγελμάτων υγείας και Αισθητικής
Σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής) με συναφή εργασιακή εμπειρία.

Περιεχόμενα :

Το Πρόγραμμα είναι δομημένο σε εξη θεματικές ενότητες:

 • Εισαγωγικές έννοιες
 • Αρωματικά φαρμακευτικά φυτά
 • Αιθέρια έλαια
 • Βοτανικές οικογένειες & αιθέρια έλαια
 • Έλαια βάσης
 • Εφαρμογές αρωματοθεραπείας

Υλικό θεματικών ενοτήτων :

Ενημερωτικά βίντεο , εκπαιδευτικό υλικό σε αρχεία pdf, word, excel , powerpoint

-Ασκήσεις, ερωτήσεις κατανόησης-αξιολόγησης

Κόστος συμμετοχής :100€

Χρονοδιάγραμμα :

Έναρξη: 27 Ιανουαρίου 2020
Λήξη μελέτης : 30 Ιουνίου 2020
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Ανοιχτή ως και 30/12/19
Διαγωνισμός επιτυχούς παρακολούθησης : 3 Ιουλίου 2020

Επικοινωνείστε μαζί μας