Τεχνικές μάλαξης

Βασικές Αρχές Κλασσικού Μασάζ

Περιεχόμενο

  • Ιστορία , Ανατομία ,Φυσιολογία , Τεχνικές

Ρεζουβανς

Η τεχνική του ρεζουβανς online

Περιεχόμενο

Μύες προσώπου τραχήλου ράχης ,Συνδετικός ιστός
Η ενότητα υποστηρίζεται από αντίστοιχα powerpoints , ερωτήσεις κρίσεως και τεστ γνώσεων
Η τεχνική βήμα -βήμα
Η ενότητα αποτελείται από τρια power point που περιλαμβάνουν αναλυτικά βίντεο -παρουσίασης της τεχνικής

Στόχοι
Μεθοδική γνωριμία με την τεχνική
Πρακτική γνώση των χειρισμών μέσα από τακτικές επαναλήψεις
Αναγνώριση των βασικών μυών που εμπλέκονται στη τεχνική του ρεζουβάνς
Βασικές γνώσεις για τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του συνδετικού ιστού Κατανόηση της μεθόδου και των σημείων εφαρμογής της

Λεμφική μάλαξη

Η τεχνική της λεμφικής μάλαξης online

Περιεχόμενο

Θεματικές Ενότητες
Δομή λεμφικού συστήματος
Ανεπάρκεια λεμφικού συστήματος/ οιδήματα /αντενδείξεις
Αρχές λεμφικής μάλαξης
Λεμφική μάλαξη προσώπου
Λεμφική μάλαξη σώματος
Προσδοκώμενα Αποτελέσματα
Κατανόηση της μεθόδου & των σημείων εφαρμογής της

Περιεχόμενα θεματικών ενοτήτων

Πρώτη θεματική ενότητα : Δομή λεμφικού συστήματος
Με την κατανόηση του περιεχομένου αυτής της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να απαντούν με σαφήνεια στα ακόλουθα ερωτήματα:
Σε τι χρησιμεύει το λεμφικό σύστημα ;
Απο τι αποτελείται;
Ποιά ειναι τα κυριότερα όργανα του λεμφικού συστήματος;

Δεύτερη θεματική ενότητα : Ανεπάρκεια λεμφικού συστήματος
Επιβράδυνση λεμφικού συστήματος
Οιδήματα
Αντενδείξεις λεμφικής μάλαξης
Τρίτη θεματική ενότητα : Αρχές λεμφικής μάλαξης
Εισαγωγή στο πρακτικό μέρος της τεχνικής της λεμφικής μάλαξης
Στόχος της ενότητας αυτής , είναι η κατανόηση των βασικών αρχών των χειρισμών της λεμφικής μάλαξης

Mασάζ προσώπου gua sha

Παρουσίαση της τεχνικής

Θεωρία , Εφαρμογή , Βιντεοπαρουσίαση

Μασάζ με βεντούζες

Παρουσίαση της τεχνικής

Θεωρία , Εφαρμογή , Βιντεοπαρουσίαση

Κόστος συμμετοχής: 100€

Αίτηση συμμετοχής