Φυσικά Καλλυντικά

Σε ποιους απευθύνεται :

  • Σε όλους όσους θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στα καλλυντικά προϊόντα
  • Σε όλους όσους επιθυμούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ασχοληθούν επαγγελματικά με την παραγωγή των δικών τους φυσικών καλλυντικών

Υλικό θεματικών ενοτήτων :
-Ενημερωτικά βίντεο , εκπαιδευτικό υλικό σε αρχεία pdf, word, excel , powerpoint
-Ασκήσεις, ερωτήσεις κατανόησης-αξιολόγησης

Θεματικές ενότητες

Πρώτο μέρος
Εισαγωγικά
Συστατικά Καλλυντικών
Κριτήρια παραγωγής φυσικών καλλυντικών (πρότυπα & πιστοποιήσεις)
Παραγωγή και εμπορία φυσικών καλλυντικών (νομικό πλαίσιο )

Δεύτερο μέρος
Συνθέσεις καλλυντικών
Ποιοτικός έλεγχος και συντήρηση
Πειραματικό μέρος και μελέτες περιπτώσεων

Τρίτο μέρος
Τηλεδιασκέψεις
Μελέτες περιπτώσεων μέσω τηλεδιασκέψεων

Κόστος συμμετοχής στη πλατφόρμα: € 100

Κόστος συμμετοχής στις τηλεδιασκέψεις: € 100

Χρονοδιάγραμμα:

Έναρξη: 30 Μαρτίου 2020
Λήξη μελέτης: 28 Σεπτεμβρίου 2020
Διαγωνισμός επιτυχούς παρακολούθησης: 2 Οκτωβρίου 2020

Επικοινωνείστε μαζί μας