Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τα Καλλυντικά

Ανοικτός επαναλαμβανόμενος κύκλος με την διαδικασία της αυτομόρφωσης

Ανανεώστε τις γνώσεις σας για την νομοθεσία στα καλλυντικά, σε ένα ευέλικτο πρόγραμμα επιμόρφωσης

Περιεχόμενα
Γενική επισκόπηση του Κανονισμού
Ασφαλής διακίνηση καλλυντικών
Περιορισμός συγκεκριμένων ουσιών
Δραστικά καλλυντικά