Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τα Καλλυντικά

Επαναλαμβανόμενος κύκλος με την διαδικασία της αυτομόρφωσης

Ο νέος κύκλος επιμόρφωσης ξεκινά στις 6 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου ενώ ο διαγωνισμός αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2020


Ανανεώστε τις γνώσεις σας για την νομοθεσία στα καλλυντικά, σε ένα ευέλικτο πρόγραμμα επιμόρφωσης

Θεματικές ενότητες
Γενική επισκόπηση του Κανονισμού
Ασφαλής διακίνηση καλλυντικών
Περιορισμός συγκεκριμένων ουσιών
Δραστικά καλλυντικά

Στόχοι του προγράμματος
Αναγνώριση των βασικών στοιχείων του Κανονισμού .
Ανάγνωση της ετικέτας των καλλυντικών
Γνωριμία με τους μηχανισμούς της ΕΕ για την αξιολόγηση της ασφάλειας των καλλυντικών
Κατανόηση των πολιτικών της ΕΕ για τις SVHC ουσίες
Αξιολόγηση των ισχυρισμών για τις ιδιότητες των δραστικών συστατικών

Επικοινωνείστε μαζί μας