Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τα Καλλυντικά

Επαναλαμβανόμενος κύκλος μελέτης με την διαδικασία της αυτομόρφωσης

Ανανεώστε τις γνώσεις σας για την νομοθεσία στα καλλυντικά, σε ένα ευέλικτο πρόγραμμα επιμόρφωσης

Θεματικές ενότητες
Εισαγωγή στον Κανονισμό
Επισήμανση Συσκευασίας
Θέματα ασφάλειας
Θέματα ποιότητας &αξιοπιστίας

Στόχοι του προγράμματος
Αναγνώριση των βασικών στοιχείων του Κανονισμού .
Ανάγνωση της ετικέτας των καλλυντικών
Γνωριμία με τους μηχανισμούς της ΕΕ για την αξιολόγηση της ασφάλειας των καλλυντικών
Κατανόηση των πολιτικών της ΕΕ για τις SVHC ουσίες
Αξιολόγηση των ισχυρισμών για τις ιδιότητες των δραστικών συστατικών

Περιεχόμενα

Εισαγωγή στον κανονισμό

 • Ορισμός καλλυντικού
 • Ορθή παρασκευαστική πρακτική
 • Σύστημα Rapex
 • Πύλη Κοινοποίησης καλλυντικών
 • Κοινή ονοματολογία συστατικών
 • Εναρμονισμένα πρότυπα

Θέματα ασφάλειας

 • Μηχανισμοί αξιολόγησης της ασφάλειας των καλλυντικών
 • Ουσίες υψηλής ανησυχίας και καλλυντικά
 • Νανουλικά

Επισήμανση Συσκευασίας

 • Batch number
 • Bar code
 • Γλωσσάριο Επισήμανσης

Θέματα ποιότητας & Αξιοπιστίας

 • Πιστοποίηση και εναρμονισμένα πρότυπα
 • Κοινά κριτήρια διαφημιστικών ισχυρισμών

Περισσότερα για την πλατφόρμα επιμόρφωσης &την διαδικασία

Επικοινωνείστε μαζί μας