Κανονισμός Καλλυντικών -Εισαγωγή

Πλατφόρμα αυτομόρφωσης – Νέα έναρξη 6 Μαΐου

Περιεχόμενα πρώτης θεματικής ενότητας

Ασφαλής διακίνηση καλλυντικών

Ορθή βιομηχανική πρακτική και εναρμονισμένα πρότυπα
Φάκελος προϊόντος
Πύλη κοινοποίησης καλλυντικών

Πληροφορίες στους καταναλωτές

Ισχυρισμοί για τις ιδιότητες των καλλυντικών
Επισήμανση
Κοινή ονοματολογία συστατικώ
ν

Επαγρύπνηση /Ελεγχος αγοράς

Σύστημα Rapex

Περισσότερα για το πρόγραμμα