Ενδοκρινικοί διατάρακτες

Επιμέρους περιεχόμενα στο πρόγραμμα «Καλλυντικά»

Τι είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες
Endocrine Disrupting Chemicals (EDCs): Χημικές ουσίες ύποπτες για την διαταραχή του ορμονικού συστήματος

Ενδοκρινικοί Διαταράκτες και Καλλυντικά

Δείτε στην βιβλιοθήκη μελών τα περιεχόμενα:

Πολιτικές της ΕΕ για τους EDCs
Έκθεση της WHO για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες

  • Καμπάνιες και πολιτικές δραστηριότητες
Πλατφόρμα αυτομόρφωσης

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τα Καλλυντικά

Επαναλαμβανόμενος κύκλος επιμόρφωσης

Συνδεθείτε μαζί μας