Πρότυπα & Πιστοποιήσεις

Περιεχόμενα

Συχνές ερωτήσεις για:

  • Τι είναι τυποποίηση ,πρότυπο ,εναρμονισμένο πρότυπο
  • Ποια η διαφορά μεταξύ εθνικού , ευρωπαϊκού διεθνούς προτύπου

Εισαγωγή στα πρότυπα ασφαλείας για :

  • Οπτική ακτινοβολία και φωτοβιολογικές επιδράσεις
  • Ταξινόμηση ασφάλειας λέιζερ – πρότυπα ασφαλείας και συσκευές αποτρίχωσης
  • Πρότυπο ασφαλείας συσκευών τεχνητού μαυρίσματος

Αίτηση εγγραφής στην επαγγελματική βιβλιοθήκη