Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Η μάλαξη στην αρχαία Ελλάδα

Είδη τρίψης

Τóσο ο Ιπποκράτης óσο και ο Γαληνóς διέκριναν την τρίψη,ανάλογα με την ένταση,σε σκληράν,μέτρıαν (σύμμετρην κατά το Γαληνó) και μαλακήν ή ήπıαν. Ανάλογα με τη διάρκειά της σε πολλήν, σύμμετρην καı ολíγην.
Η τρίψη η οποία προηγούνταν της άσκησης ήταν σύμμετρην και ονομαζóταν προπαρασκευαστıκή,ενώ αυτή που γινóταν μετά το τέλος της γύμνασης,η οποία ήταν μαλακήν,ονομαζóταν αποθεραπευτıκή.

You need to login to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us