Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Γνωμοδοτήσεις & Αξιολογήσεις

Aξιολόγηση φίλτρων σε νανομορφή

Βενζοφαινόνη-3 (οξυβενζόνη)
 Ρυθμίζεται επί του παρόντος ως φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας σε αντηλιακά προϊόντα σε συγκέντρωση, σε έτοιμη προς χρήση παρασκευή, μέχρι 6%
 Επιπροσθέτως, η βενζοφαινόνη-3 επιτρέπεται σε συγκέντρωση μέχρι 0,5% για να προστατεύσει τη σύνθεση του προϊόντος σε όλα τα άλλα καλλυντικά προϊόντα (παράρτημα VI Κατάλογος φίλτρων υπεριώδους ακτινοβολίας που επιτρέπονται στα καλλυντικά προϊόντα).

Homosalate (βενζοϊκό οξύ )
 Ρυθμίζεται επί του παρόντος ως φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας σε αντηλιακά προϊόντα σε συγκέντρωση έως 10% (παράρτημα VI / 3).
 Έχει υποβληθεί σε αξιολογήσεις ασφάλειας από την SCCP το 2004 και το 2007 . Ειδικότερα, η γνώμη της SCCP από το 2007 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ,«η χρήση του Homosalate σε μέγιστη συγκέντρωση 10% w / w στο καλλυντικό προϊόν αντηλιακού φίλτρου δεν ενέχει κίνδυνο για την υγεία του καταναλωτή“.

Octocrylene
 Ρυθμίζεται επί του παρόντος ως φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας σε αντηλιακά προϊόντα.
 Αποτέλεσε αντικείμενο αξιολόγησης ασφάλειας από την SCCP το 1994, όπου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Octocrylene δεν ήταν τοξικό, ερεθιστικό ή αλλεργιογόνο .
 Επιπλέον, η SCCP σημείωνε ότι, «δεν διεξήχθη μελέτη καρκινογένεσης».

Η βενζοφαινόνη-3 έχει υποβληθεί σε διάφορες αξιολογήσεις ασφάλειας . Ειδικότερα, η τελευταία γνώμη της SCCP από το 2008 αναφέρει ότι «η χρήση της βενζοφαινόνης-3 ως φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας έως και 6% στα καλλυντικά προϊόντα αντηλιακής προστασίας και μέχρι 0,5% σε όλους τους τύπους καλλυντικών προϊόντων για την προστασία του σκευάσματος δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία του καταναλωτή, εκτός από το αλλεργιογόνο δυναμικό επαφής του ».

You need to login to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us