Καλλυντικά

Ακρωνύμια&Ορολογία

Επεξήγηση όρων που αναφέρονται κυρίως στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Καλλυντικών Είσοδος

Γλωσσάριο Επισήμανσης Συσκευασίας

Διεθνής ορολογία των απαιτήσεων συσκευασίας Είσοδος

Αντηλιακά

Αντηλιακά φίλτρα & περιβάλλον,Γνωμοδοτήσεις και αξιολογήσεις Είσοδος

Ενδοκρινικοί διαταράκτες

Τι είναι ενδοκρινικοί διατάρακτες EDCs & Καλλυντικά
Πολιτικές της ΕΕ Είσοδος

Αλλεργίες από αρώματα & Καλλυντικά

Έίσοδος

Πλατφόρμα Επιμόρφωσης

Επιμορφωθείτε από την άνεση του σπιτιού σας και στον χρόνο που εσείς επιλέγετε

Δείτε πως

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τα Καλλυντικά

Επαναλαμβανόμενος κύκλος μελέτης με την διαδικασία της αυτομόρφωσης
Ανανεώστε τις γνώσεις σας για την νομοθεσία στα καλλυντικά, σε ένα ευέλικτο πρόγραμμα επιμόρφωσης Περισσότερα

Φυσικά Καλλυντικά

Σε ποιους απευθύνεται :

Σε όλους όσους θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στα καλλυντικά προϊόντα… Περισσότερα

Μελάνια μόνιμου μακιγιάζ

Είσοδος

Συστατικά σε nano

Είσοδος