Προστασία εργαζομένων από το COVID-19

Ταξινόμηση στην κατηγορία κινδύνου 3 έκθεσης των εργαζομένων σε βιολογικούς παράγοντες Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΕΕ, προτείνει να ταξινομηθεί ο κίνδυνος που […]

Αζελαϊκό οξύ κατά της θυλακίτιδας

Πιλοτική μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο στο Journal Of Clinical and Aesthetic Dermatology , δείχνει , πως εφαρμογή αφρού με περιεκτικότητα 15% αζελαικου οξέως αντιμετωπίζει […]