Ιατρικές συσκευές &πιστοποιήσεις

Μεταβατικά στάδια ως την πλήρη εφαρμογή του νέου Κανονιστικού πλαισίου τον Μάιο του 2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τους 4 πρώτους Κοινοποιημένους Οργανισμούς που θα […]

Φυτοφαγία & λειτουργία του εγκεφάλου

Η επιλογή μιας δίαιτας με βάση τα φυτά μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι κακή για την υγεία του εγκεφάλου, ειδικά εάν υπάρχει χαμηλή πρόσληψη χολίνης […]