Δασμολογικές κλάσεις

Συνδυασμένη Ονοματολογία (ΣΟ) – Combined Nomenclature (CN) Η δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση διέπεται από τη ΣΟ. Κανονισμός (ΕΚ) 254/2000 : […]

Έκθεση RAPEX για το 2019

Το 90% των μη συμμορφούμενων χημικών ουσιών στην ΕΕ προέρχεται από χώρες εκτός ΕΟΧ Το RAPEX αποτελεί ένα σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών […]

“Δυνητικά” επικίνδυνα χημικά νυχιών

Το Τμήμα Ελέγχου Τοξικών Ουσιών της Καλιφόρνια (DTSC), πρότεινε να χαρακτηριστούν τα προϊόντα για τα νύχια που περιέχουν μονομερές μεθακρυλικό μεθυλεστέρα (MMA) ως προϊόντα προτεραιότητας […]

Δασμολογική κατάταξη λέιζερ για κοσμητικούς λόγους

Σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία Περιγραφή Ηλεκτρική συσκευή περιποίησης δέρματος και αποτρίχωσης, που λειτουργεί με τεχνολογία λέιζερ, χρησιμοποιώντας δύο λέιζερ […]