Ευρώπη

123 posts

Καλλυντικά Ισχυρισμοί και τεκμηρίωση

Κριτήρια διαφημιστικής προβολής με βάση τον Κανονισμό Ένα νέο ευρωπαϊκό τεχνικό έγγραφο σχετικά με το πλαίσιο ισχυρισμών ως προς τις ιδιότητες καλλυντικών, έχει γίνει αντικείμενο […]

Πρόγραμμα αξιολόγησης συστατικών 2020-2022

Ο Echa προτείνει 74 χημικά συστατικά για την αξιολόγηση των κρατών μελών το 2020-2022 Η πλειοψηφία των δεκατεσσάρων που θα εξεταστούν το επόμενο έτος είναι […]