Το Butylparaben στην λίστα των (SVHC) συστατικών

Τη προηγούμενη εβδομάδα το butylparaben συμπεριλήφθηκε στη μαύρη λίστα του ECHA ως ουσία υψηλής ανησυχίας ( SVHC). Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) ενημέρωσε τον […]