Νανοτεχνολογία

9 posts

Οδηγίες για την αξιολόγηση ασφάλειας νανοϋλικών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποιεί τους κανόνες ασφαλείας για τα συστατικά nano στα καλλυντικά . Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια νέα έκδοση των οδηγιών της σχετικά […]

Εντολή αξιολόγησης χρυσoύ & λευκόχρυσου στα καλλυντικά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά την αξιολόγηση κινδύνου των συστατικών χρυσού και λευκόχρυσου που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά σε μορφή nano. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της […]