Νανοτεχνολογία

12 άρθρα

Διεισδύουν τα νανοϋλικά στο δέρμα;

Επισκόπηση μελετών για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Απορροφούνται σπάνια σε υγιές δέρμα ,ενώ σε προβληματικό ο κίνδυνος είναι μεγάλος Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα που […]

Ασφάλεια των νανοϋλικών στα καλλυντικά

Εντολή της Διεύθυνσης Ανάπτυξης για επιστημονική γνωμοδότηση της SCCS Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG GROW) ,απέστειλε εντολή στην SCCS για επιστημονική γνωμοδότηση σχετικά με την ασφάλεια […]

Οδηγίες για την αξιολόγηση ασφάλειας νανοϋλικών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποιεί τους κανόνες ασφαλείας για τα συστατικά nano στα καλλυντικά . Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια νέα έκδοση των οδηγιών της σχετικά […]