οπτική ακτινοβολία

9 posts

Ιατρικές συσκευές &πιστοποιήσεις

Μεταβατικά στάδια ως την πλήρη εφαρμογή του νέου Κανονιστικού πλαισίου τον Μάιο του 2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τους 4 πρώτους Κοινοποιημένους Οργανισμούς που θα […]

Μετάβαση σε νέο πλαίσιο για τις ιατρικές συσκευές

Η ευρωπαϊκή επιτροπή αναβαθμίζει τον ιστότοπο για τις ιατρικές συσκευές προκειμένου να διευκολύνει την μετάβαση στο νέο κανονιστικό πλαίσιο που θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή […]

Δημόσια Διαβούλευση για την Οδηγία χαμηλής τάσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει σε διαβούλευση την  Οδηγία για τη χαμηλή τάση 2014/35/ΕΕ Σκοπός της  διαβούλευσης είναι να  εκτιμηθεί κατά πόσο η Οδηγία   ανταποκρίνεται […]

Οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι για την υγεία από συσκευές LED

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για επιπτώσεις στην υγεία του γενικού πληθυσμού από συσκευές LED υπο κανονικές συνθήκες χρήσης .Ωστόσο ο κίνδυνος από μακροχρόνια χρήση , δεν […]