Περιβάλλον

15 posts

Καλλυντικά και Βιώσιμες Πρακτικές

Η βιομηχανία καλλυντικών κινείται σταθερά προς φιλικότερες προς το περιβάλλον πρακτικές σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων της, παρά την έλλειψη κοινών κριτηρίων βιωσιμότητας […]

Απαγόρευση μικροπλαστικών και βιωσιμότητα των ΜΜΕ

Η πρόταση του ECHA για περιορισμό των μικροπλαστικών σε καταναλωτικά προϊόντα -μεταξύ των οποίων και τα καλλυντικά — θα έχει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις σε μικρομεσαίες […]

Προϊόντα γυναικείας υγιεινής & Περιβάλλον

Να αξιολογηθούν οι περιορισμοί του REACH για χημικές ουσίες σε προϊόντα γυναικείας υγιεινής ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχετική τροπολογία κατατέθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης για […]