Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Aξιολόγηση φίλτρων σε νανομορφή

Η Ευρωπαϊκή επιτροπή ζητά επιστημονική γνωμοδότηση σχετικά με τρεις επικαλύψεις για νανο-μορφές του οξειδίου του ψευδαργύρου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής για την Ασφάλεια των Καταναλωτών (SCCS) , σχετικά με τρεις επικαλύψεις οξειδίου του ψευδαργύρου για χρήση ως φίλτρα υπεριωδών ακτίνων σε δερματικά εφαρμοζόμενα καλλυντικά.
Οι επικαλύψεις είναι:

  • Μεθικόνη (methicone) με μέγιστη συγκέντρωση 3%.
  • Μεθικόνη με μέγιστη συγκέντρωση 3% όταν εφαρμόζεται σε συνδυασμό με 8% διοξείδιο του πυριτίου.
  • Ισοστεατικό οξύ (isostearic acid ) με μέγιστη συγκέντρωση 4% .
Το οξείδιο του ψευδαργύρου επιτρέπεται ως χρωστική ουσία σύμφωνα με το παράρτημα IV και ως φίλτρο UV σύμφωνα με το παράρτημα VI του κανονισμού για τα καλλυντικά προϊόντα της ΕΕ.

Δρα ως προστατευτικό του δέρματος και έχει αντιμικροβιακή δράση .

Η Ε.Ε έχει προσθέσει την άνοιξη του 2016 το οξείδιο του ψευδαργύρου – και σε μορφή nano – επιτρέποντας έτσι τη χρήση του ως φίλτρο UV .
Σύμφωνα με εκείνη την απόφαση :
Tο διοξείδιο του ψευδαργύρου επιτρέπεται ως αντηλιακό φίλτρο σε μέγιστη συγκέντρωση 25% και σε μορφή nano .
Απαγορεύεται ωστόσο η εφαρμογή του σε σπρέι ,καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έκθεση των πνευμόνων από ασυναίσθητη εισπνοή .
Επιπλέον , προβλέπεται πως μόνο οι μορφές nano που πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στο παράρτημα – συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους των σωματιδίων, τη μορφολογία, την καθαρότητα και την διαλυτότητα – επιτρέπονται
.

Η νέα γνωμοδότηση της SCSS αναμένεται να δημοσιευτεί μέχρι το Μάρτιο του 2020. ,

Βιβλιοθήκη -Αντηλιακά Φίλτρα

Περιεχόμενα